МАК

МАнын программалары, обзордук лекциялар, МА графиктери 2020-2021-окуу жылындагы "Математика жана информациялык технологиялар" факультетинин “күндүзгү” окуу бөлүмүнүн “бакалавриат” багытынын бүтүрүүчү курстары үчүн