Жайкы семестр

2019-2020-окуу жылы
1. МИТ факультетинин 2019-2020-окуу жылынын жайкы сессияларынын «ФМББ» багытынын 4-курсунун ЖАДЫБАЛЫ Шилтеме

2. МИТ факультетинин 2019-2020-окуу жылынын жайкы сессияларынын «ПИ, ИСТ» багытынын 4-курсунун ЖАДЫБАЛЫ Шилтеме

3. МИТ факультетинин 2019-2020-окуу жылынын жайкы семестринин ЖАДЫБАЛЫ(1-2-3-курстар үчүн) Шилтеме