Окуу процессинин графиктери

2019-2020-окуу жылы

1. "Бакалавриат" багытынын күндүзгү окуу бөлүмү боюнча окуу процессинин графиги Шилтеме

2. "Бакалавриат" багытынын сырттан (дистанттык) окуу бөлүмү боюнча окуу процессинин графиги Шилтеме


2020-2021-окуу жылы

1. "Бакалавриат" багытынын күндүзгү окуу бөлүмү боюнча окуу процессинин графиги Шилтеме

2. "Бакалавриат" багытынын сырттан жана дистанттык окуу бөлүмү боюнча окуу процессинин графиги Шилтеме