ППС
Ф.А.А.: Минбаев Советбек Аблазович
Ээлеген кызматы: Окутуучу
Дисциплина: Жоруктар жөнүндө укук
   
   
Ф.А.А.: Табалдыев Нурбек Алинбекович
Ээлеген кызматы: Окутуучу
Дисциплина: Салык укугу.
   
   
Ф.А.А.: Жолдошбай уулу Замирбек
Ээлеген кызматы: Окутуучу
Дисциплина: Жазык укугу.
   
   
Ф.А.А.: Жээнбекова Жазгул Субановна
Ээлеген кызматы: Улук окутуучу
Дисциплина: Жазык процесси.
   
   
Ф.А.А.: Нарбаев Омар Баргыбаевич
Ээлеген кызматы: Ага окутуучу
Дисциплина: Укук коргоо органдары.
   
   
Ф.А.А.: Аликулов Бакыт Макешович
Ээлеген кызматы: Ага окутуучу
Дисциплина: Кыргыз Республикасынын Конституциялык укугу
   
   
Ф.А.А.: Токторова Жазгулим Махаматжановна
Ээлеген кызматы: Улук окутуучу
Дисциплина: Административдик укук
   
   
Ф.А.А.: Атантаев Актилек Турсункулович
Ээлеген кызматы: Ага окутуучу
Дисциплина: Жарандык укук
   
   
Ф.А.А.: Жумабаева Айдана Исрабиловна
Ээлеген кызматы: Окутуучу
Дисциплина: Кыргыз Республикасынын Конституциялык укугу
   
   
Ф.А.А.: Абдрахманова Гулайым Тайлановна
Ээлеген кызматы: Окутуучу
Дисциплина: Мамлекеттин жана укуктун теориясы
   
   
Ф.А.А.: Танатарова Феруза Акылбековна
Ээлеген кызматы: Окутуучу
Дисциплина: Ата -Мекендик мамлекеттин , укуктун тарыхы
   
   
Ф.А.А.: Акматали уулу Айисабек
Ээлеген кызматы: Окутуучу
Дисциплина: Укук бузууларды алдын алуу
   
   
Ф.А.А.: Сулайманов Чынгыз Миталович
Ээлеген кызматы: Окутуучу
Дисциплина: Жарандык процесс.