2019-2020
2019-2020-окуу жылына карата Университеттин Окумуштуулар кеңешинин иш планын бекитүү

ОшМУнун профессордук-окутуучулук курамынын окуу ишмердүүлүгүнө мониторингдин жыйынтыктары

ОшМУнун бардык деңгээлдеги билим берүү программаларында даярдоонун максаттарынын жана окутуудан күтүлүүчү натыйжаларынын кызыкдар тараптардын катышуусу менен аныкталуу абалы

ОшМУда 2018-2019-окуу жылынын окуу иштеринин жыйынтыктары жана жаңы окуу жылындагы милдеттер

ОшМУда 2018-2019-окуу жылынын тарбия иштеринин жыйынтыктары жана жаңы окуу жылындагы милдеттер

2019-2020-окуу жылына кабыл алуунун жыйынтыгы перспективалары

ОшМУнун сайтынын учурдагы абалы жана аны оптималдаштыруу менен байланышкан иш-чаралар жөнүндө

Аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылында университетте аткарылган иш-чаралар жөнүндө

ОшМУнун медицина факультетинин клиникалык кафедраларында окутуунун, окуу-усулдук документтердин абалы: проблемалары жана перспективалары