Нормативдүү база

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 28-майы № 331 «Орто жана жогорку кесиптик билим берγγчγ уюмдарынын «окутууну каржылоо механизмин бекитүү жөнүндө» (КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 20-февралы № 80, 2018-жылдын 28-мартындагы № 157 токтомдорунун редакциясына ылайык) токтому