Профессордук-окутуучулук курам
Окутуучулардын анкетасы Кыргыз тили илими кафедрасынын окутуучуларынын резюмелери Филологиялык билим берүү технологиялары кафедрасынын мүчөлөрүнүн резюмелери Окутуучулардын резюмеси


Жыл сайын университетте "Жылдын мыкты окутуучусу", "Жылдын мыкты лектору", "Мыкты илимий эмгек" сынактары өткөрүлүп турат. Буларга НББПдагы окутуучулардан профессорлор С.Момуналиев, Т.Нуруев, З.Тагаева, Ж.Элчиев доценттер Т.Жороев, З.Раимбердиева, А.Мурзакметов, М.Кошуева, Н.Мапаева, улук окутуучулар Н.Жумаев, А.Маматова, Ж.Камчыева ж.б. катышып, байгелүү орундарды ээлешкен.