2016-2017-окуу жылы үчүн

ОшМУнун Карьера борборунун 2016-2017-окуу жылы үчүн

ИШ ПЛАНЫ

Иш чаралар

Аткаруу мөөнөтү

Жооптуулар

1

Уюштуруу иштери:

  • 2016-2017- окуу жылы үчүн иш пландар, талкулоо жана бекитүү.

· Ош МУнун мыкты бүтүрүүчүлөрүнүн базасын толуктоо максатында “Сыймыктуу бүтүрүүчү” аттуу китепти басмага дардоо.

· Ош областтык, шаардык жана райондук деңгээлде Ош МУнун бүтүрүүчүлөрү үчүн “Бош орундар жарманкесин” уюштуруу жана өткөрүү.

Структуралардын карьера боюнча жооптуу кызматкерлери менен атайын күн тартиби боюнча чогулуштар өткөрүү

Сентябрь

Карьера борбору жана факультеттердин жооптуулары

Жыл бою

Апрель

Ай сайын

2

Студенттер менен иштөө:

· Ош МУнун студенттери жана бүтүрүүчүлөр үчүн тренингдерди, семинарларды, тегерек столдорду, мастер-класстарды жолугушууларды уюштуруу жана өткөрүү.

“Жаштар сөздөн ишке өтөлү” аттуу ж.б. дебаттар уюштуруу жана өткөрүү

Октябрь

Карьера борбору жана факультеттердин жооптуулары

Ноябрь

3

Бүтүрүүчүлөр менен иштөө:

· Ош МУнун бүтүрүүчүлдөрүнүн жумушка жайгашуусу боюнча маалымат топтоо жана анализдөө.

· Педагогикалык адистиктердин (бюджет) бүтүрүүчүлөрүнүн ишке жайгашуусун көзөмөлдөө жана аналитикалык отчет даярдоо

· Бүтүрүүчүлөр, жумуш берүүчүлөр үчүн анкеталарды иштеп чыгуу. Анкетирлөө жүргүзүү. Анкетирлөөнүн жыйынтыктарын анализдөө жана отчет берүү

· Педагогика жана медицина адистиктеринин бүтүрүүчүлөрүн жумушка бөлүштүрүү:

1) Бюджеттик негиздеги бүтүрүүчүлөр

2) келишимдик негиздеги бүтүрүүчүлөр

Сентябрь

Карьера борбору

Апрель

4

Жумуш берүүчүлөр менен иштөө:

· Вакансиялар боюнча маалыматтарды издөө, табуу жана студенттерге жана жеткирүү.

· Потенциялдуу иш берүүчүлөр (Мамлекеттик структуралар,биснес компаниялар,эл аралык уюмдар,мамлекеттик эмес уюмдар ж.б) менен ийкемдүү келишимдерди түзүү иштерин жүргүзүү.

Потенциялдуу иш берүүчүлөрдүн маалымат базасын түзүү жана үзгүлтүксүз толуктоо.

Окуу программаларын практикалык түзүүчүлөрүн күчөтүү максатында иш берүүчүлөр менен факультеттердин администрацияларынын өз ара байланышын түзүүгө көмөктөшүү.

Жыл бою

Карьера борбору

5

Карьера күнүнө карата иш чаралар:

  • Карьера күнүн жана вакансиялардын ярмаркасын өткөрүү.

· Ишкана,мекемелердин жетекчилери менен жолугушууларды өткөрүү.

· Бүтүрүүчүлөргө жана студенттерге ОшМУнун сайты ж.б жолдор менен жеткирүү.

Кызыкдар тарапка информациялык колдоо көрсөтүү

Февраль

Карьера борбору жана факультеттердин жооптуулары.

Май