Объект научной деятельности

Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин англис тилин окутуунун методикасы кафедрасынын 2017-2018-окуу жылындагы илим жумалыгына отчету

Кафедранын илим жумалыгына планы:

Өткөрүлүүчү күнү

Иш-чаранын аталышы

Катышуучулар

1

20-апрель

Пленардык жыйын, секциялык отурумдар

Каф.башчысы, окутуучулар

2

21-апрель

Студент жана илимий прогресс аттуу студенттердин аймактык илимий-практикалык конференциясы

Каф. окут.жетекчилик кылган студенттер

3

25-апрель

Методикалык көргөзмө куралдар менен таанышуу (Көргөзмө)

4

25-апрель

Квалификациялык иштерди алдын ала коргоо

Каф. квал.иштердин жетекчилери жана студенттер

2017-2018-окуу жылынын “Илим жумалыгы” 20-27-апрелинде “Билим берүүдөгү туруктуу өнүгуүү” деген теманын астында өткөрүлдү. Каф. окутуучулары пленардык жыйынга катышышты жана секциялык иштерге докладдары менен чыгышты.

Аты-жөнү

Докладдын темасы

1

Белекова К. К.

Окутууда жаны технологиялардын мультимедиялык каражаттардын маанилуулугу жана эффективдуулугу

2

Исмайилова А.И.

Ч. Айтматовдун “Ак кеме” жана “Атадан калган туяк” ангемелериндеги “ата” концептинин репрезентацияланышы

3

Калмаматова З.А.

Трудовая миграция в Кыргызстана как социально-экономическая проблема

4

Козубаева А.К.

Манас эпосунда жана макал-лакаптарда “Эр” концептинин эр жигит, баатыр катары каралышы

5

Койлубаева Б.К

Мумкунчулугу чектелген балдарды билимге тартуунун маанилуулугу

6

Нишанов Ч. Б.

Ч. Айтматовдун чыгармаларындагы бир тутумдуу суйломдордун кыргыз, англис тилдеринде берилиши

7

Сулайманова Г.Ж.

Снежный барс как природное и культурное наследие Кыргызстана

“Студент жана илимий прогресс” атуу жаш илимпоздордун жана студенттердин илимий-практикалык конферециясына Сулайманова Г. жетектеген 4 курстун АКК-2-14(а) тайпасынын студенти Ашираали к.Акмарал “Implementing ecological education at school”деген темада жана Пазылова Самара жетектеген 3АРБ тайпасынын студенти Арыкова Венера “Shortened words in English” деген темада макалалар менен чыгышты. Ашираали к. Акмарал мыкты доклады учун сертификатка ээ болду.

2017-2018 окуу жылына кафедрада 53 квалификациялык иш бекитилген. Илим жумалыктын алкагында 25-апрель куну квалификациялык иштерди алдын ала коргоо болду. 53 квалификациялык иш алдын ала корогоодон отту.

ОшМУнун Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин Англис тилин окутуунун методикасы кафедрасындагы аспирантурада окуган окутуучуларынын тизмеси

Аты-жөнү

Окуу жайы, аспирантура

Тапшырган жылы

Бекитилген темалары

1

Исмайилова Алтынай

Ош мамлекеттик университети

2016-ж.

“Ата” концептинин тилдеги репрезентативдери

2

Сулайманова Гульнура

Ош мамлекеттик университети

2017- ж.

Концептуалдык картаны колдонуу аркылуу болочок мугалимдерге улуттук баалуулуктарды калыптандыруунун педагогикалык негиздери

3

Нишанов Чубак

Ош мамлекеттик университети

2017- ж.

Кыргыз англис тилдериндеги бир тутумдуу суйломдор(ч.Айтматовдун чыгармаларынын негизинде)

4

Козубаева Акакбермет

Кыргыз-Өзбек университети

2015-ж.

Кыргыздын менталдык-тилдик дуйно суротундогу “эр” концептинн репрезентацияланышы

ОшМУнун Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин англис тилин окутуунун методикасы кафедрасындагы 2017-2018-окуу жылында катышкан конферециялар, форумдар жана семинар-тренингдер

Кафедранын окутуучулары Бурулча Койлубаева жана Алтынай Исмайилова жана Эргешова Нурзадалар Британия консулдугу тарабынан 2017-жылдын 5-6 ноябрында уюштурулган “Reseacher connect” атуу семинар тренингге катышышты. Жыйынтыгында сертификаттарга ээ болушту.

Каф.улук окутуучусу Эргешова Н. Казахстан Республикасынын Алма-Ата шаарында Британия консулствосу тарабынан уюштурулган “Reseacher connect” атуу семинар-тренингтин 2 болугуно катышып келди.

Каф.улук окутуучусу Койлубаева Б.К. АКШ элчилиги тарабынан 2018-ж. 18-19-майда уюштурулган АКШ билим беруу программаларынын катышуучулары учун уютурулган “Дронду билим беруу тармагында жумушчу программаларда колдонуу ” атуу семинарга катышты.

ОшМУнун Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин англис тилин окутуунун методикасы кафедрасындагы окутуучулар тарабынан чыгарылган окуу-усулдук колдонмолор жана окуу китептери

2013-жылы каф. улук окутуучулары Галимова Э. жана Паниткова Н. “Литературный журнал-средство овладения самостоятельными навыками критического чтения на старшем этапе в языковом ВУЗе” аттуу 84 беттен турган англис тили боюнча окуу-усулдук колдонмосун басуудан чыгарышкан.

2016-жылы кафедра башчысы, профессор А. Анарбаевдин жана Кыргыз-Европа факультетинин деканы доц. Ш. В. Мараш-Оглы менен биргеликте “Заманбап англис тили” атуу 250 беттен турган студенттер учун окуу китеби басып чыгарылды.