Haber

СГД кафедрасы, январь, 2021: Кыргыз тилине болгон кызыгуу

Чет элдик студенттердин кыргыз тилин үйрөнүүгө ынтызар экендиги алардын сабактарга даядануусунан байкасак болот. Жаңы сөздөрдү жаттап, эки сөздү кошуп кыргызча сүйлөп, өздөрүнүн бир күнү жөнүндө айтып беришип, алдыңкы студенттердин катарын толуктап жатышат.
413 09:12 18-01-2021

                 

Haber

|< 1 2 3 4 5 >|