Haber

8-стандарт боюнча жумушчу топтун кезектеги отуруму.

Ушул жылдын 5-февралында аккредитацияга даярдык коруу максатында 8-стандарт боюнча тузулгон жумушчу топтун кезектеги отуруму болуп отту. Анда жумушчу топтун мучолору тарабынан аталган стандартка сапаттык жана сандык анализ жургузулуп,талкууланды. Стандарттын жетекчисинин орун басары доцент Сакибаев К.Ш. тарбынан бир топ сунуштар жана корсотмолор берилди.
168 22:04 05-02-2021

                 

Haber

|< 1 2 3 4 5 >|