Haber

Илимге карай кадам

Кафедранын окутуучулары Эсеналиева Ж.А., Мамырова К.К. ОшМУнун илим жана аспирантура болумуно кируу сынагын ийигиликтуу тапшырышып университетибиздин аспиранттарынын катарын толукташты. 14-январь куну "Илимий-изилдоо иштерине киришуу" аттуу практикалык семинарга катышышты.
266 11:29 22-01-2021

                 

Haber

|< 1 2 3 4 5 >|