News

Окумуштуулар кеңешинин кезектеги жыйынында карала турган маселелерге боюнча комиссия иштеп жатат

ОшМУнун Окумуштуулар кеңешинин 2021-жылдын февраль айындагы №5 жыйынында карала турган “Көз карандысыз аккредитациядан өтө турган билим берүү программаларды өздүк баалоодон өткөрүүнүн жыйынтыктары жөнүндөгү” деген аталыштагы 1- маселени жана “Университеттин факультеттеринде иш берүүчүлөр менен байланыштардын учурдагы абалы жөнүндө” деген аталыштагы 3-маселени даярдоо үчүн комиссиянын курамы бекитилип, иштеп жатат.

Комиссиянын курамы камтылган буйруктар тиркелет.

311 16:26 18-02-2021

                 

News

|< 1 2 3 4 5 >|