News

МАК онлайн өткөрүлдү

ОшМУнун Кыргыз-Кытай факультетинин бүтүрүүчүлөрү мамлекеттик аттестациялык сынакты ийгиликтүү тапшырышты. Магистратура "Лингвистика" багытында 20 бүтүрүүчү, Бакалавр "Кытай таануу" багытында- 34 бүтүрүүчү, "Лингвистика" багытында-35 бүтүрүүчү, Орто кесиптик билим берүү (колледж) "Котормо иши" адистигинен 101 бүтүрүүчү ийгиликтүү тапшырышты. Акжол бүтүрүүчү!
390 17:41 18-10-2020

                 

News

|< 1 2 3 4 5 >|