News

6-февраль, 2021-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультетинин магистранттары илимий-изилдөөчүлүк практикага жөнөтүлдү.

Чыгыш таануу жана тарых факультетинин магистратура бөлүмүндөгү 550000 педагогикалык билим берүү багытынын “Социалдык-экономикалык билим берүү” программасынын 2-курсунун магистранттарын 2021-жылдын 8-февралынан 15-майга чейин илимий-изилдөөчүлүк практикасына жөнөтүүчү конференция болуп өттү. Конференцияга илимий жетекчилер катышып, магистранттарга илимий-изилдөөчүлүк практикасынын иш пландары берилип, илимий ишмердүүлүгүнө тиешелүү насааттарын беришти.
233 17:59 08-02-2021

                 

News

|< 1 2 3 4 5 >|