News

12-ноябрь, 2020-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультетинде «Кыргызстандагы чыгыш таануу илими: учурдагы тенденциялар жана жаңы чакырыктар» деген темада Эл аралык илимий тегерек стол

12-ноябрь, 2020-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультетинде «Кыргызстандагы чыгыш таануу илими: учурдагы тенденциялар жана жаңы чакырыктар» деген темада Эл аралык илимий тегерек стол Уюштуруучулар: ОшМУнун чыгыш таануу жана тарых факультетинин чыгыш таануу кафедрасы жана чыгыш таануучулар клубу. «Кыргызстандагы чыгыш таануу илими: учурдагы тенденциялар жана жаңы чакырыктар» - деген темадагы Эл аралык илимий тогорок столдун ПРОГРАММАСЫ МОДЕРАТОР: Бөтөнөев Жолдошбек Советбекович, ОшМУнун чыгыш таануу жана тарых факультетинин чыгыш таануу кафедрасынын башчысы, тарых илимдеринин кандидаты, доцент. 1. ОшМУнун ректору, ф.-м.и.д., профессор Кожобеков Кудайберди Гапаралиевич; 2. ОшМУнун чыгыш таануу жана тарых факультетинин деканынын м.а., тарых илимдеринин кандидаты, доцент Арстанов Сабыркул Абдыманапович; 3. Амираев Семетей Манасович, ОшМУнун академиялык мобилдүүлүк бөлүмүнүн башчысы, доцент; 4. Торалы Кыдыр, Казакстан Республикасынын М. Ауэзов атындагы Адабият жана искусство институтунун Байыркы адабият жана түркология бөлүмүнүн башчысы, филология илимдеринин кандидаты, доцент, иранист; 5. Мамадалиев Иномджон Абдусаттарович, Тажикстан Республикасынын Б. Гафуров атындагы Худжант мамлекеттик университетинин тарых факультетинин профессору, тарых илимдеринин доктору, чыгыш таануучу; 6. Хамраева Танзилия Равильевна, М. Бабур атындагы Андижан мамлекеттик университетинин тарых факультетинин доценти, тарых илимдеринин кандидаты. 7. Момынова Багдан Катайкызы, филология илимдеринин доктору, профессор; 8. Исмаилбекова Аксана, PhD доктор, Германия; 9. Тынчтыкбек Чоротегин, Ж. Баласагын атындагы КУУнун профессору, тарых илимдеринин доктору, Прага, Чехия; 10. Танырыков Валимжан, К. Карасаев атындагы БГУнун чыгыш таануу жана эл аралык мамилелер факультетинин профессору, арабист; 11. Рахимов Руслан Марадбекович, PhD доктор, АУЦА, Бишкек, Кыргызстан; 12. Ибраев Алмаз Орозакунович, Эл аралык билим берүү жана изилдөөлөр борборунун директору, арабист; 13. Егимбаева Сауле Киргизбековна, И. Арабаев атындагы КМУнун чыгыш тилдери кафедрасынын башчысы; 14. Абалова Назгүл Жоомартовна, И. Арабаев атындагы КМУнун чыгыш таануу жана эл аралык мамилелер факультетинин аймак таануу жана маданият таануу кафедрасынын башчысы; 15. Исабаева Назгул Акылбековна, Ж. Баласагын атындагы КУУнун тарых жана аймак таануу факультетинин доценти, тарых илимдеринин кандидаты; 16. Абдрахимова Рахат Жеңишбековна, И. Арабаев атындагы КМУнун япон таануу институтунун окуу бөлүмүнүн башкы адиси, улук окутуучу; 17. Эралиева Ырыс Сагынбековна, Ж. Баласагын атындагы КУУнун доценти; 18. Высоцкая Мария Михайловна, философия илимдеринин кандидаты, И. Арабаев атындагы КМУнун чыгыш таануу жана эл аралык мамилелер факультетинин аймак таануу жана маданият таануу кафедрасы, доценттин милдетин аткаруучу; 19. Кытыкенова Алина Толобековна, И. Арабаев атындагы КМУнун чыгыш таануу жана эл аралык мамилелер факультетинин аймак таануу жана маданият таануу кафедрасынын ага окутуучусу; 20. Молдокулова Динара Торокелдиевна, И. Арабаев атындагы КМУнун чыгыш таануу жана эл аралык мамилелер факультетинин аймак таануу жана маданият таануу кафедрасынын доценти, тарых илимдеринин кандидаты Тема: Круглый стол/"Востоковедение в Кыргызстане: современные тенденции и новые вызовы". Организатор: Кафедра востоковедения факультета востоковедения и истории ОшГУ. Время: 12 ноя 2020 13:30 Подключиться к конференции Zoom https://us02web.zoom.us/j/82868817047 Идентификатор конференции: 828 6881 7047 Код доступа: 1
676 15:40 12-11-2020

                 

News

|< 1 2 3 4 5 >|