News

Онлайн олимпиада по предмету «Общая Патологическая Анатомия»// Оnline Olympiad in the subject

21.01.2021 года преподаватели кафедры Патологии, базисной и клинической фармакологии провели онлайн олимпиаду по предмету «Общая Патологическая Анатомия» в виде онлайн-игры JEOPARDY
Участвовали студенты 2 курса 3-4 потока, призовые места получили следующие студенты:
1 место- Ankush Prakash Wankhade
2 место - Tarun Singh
3 место - Kumari Garima

On January 21, 2021, the teachers of the Department of Pathology, Basic and Clinical Pharmacology held an online Olympiad in the subject "General Pathological Anatomy" in the form of an online game JEOPARDY Students of the 2nd course of 3-4 streams participated, the following students received prizes:
1st place - Ankush Prakash Wankhade
2nd place - Tarun Singh
3rd place - Kumari Garima

2021-жылдын 21-январында Патология, фундаменталдык жана клиникалык фармакология кафедрасынын окутуучулары "Жалпы патологиялык анатомия" предмети боюнча онлайн оюнун JEOPARDY түрүндө өткөрүштү 3-4 агымдын 2-курсунун студенттери катышып, төмөнкү студенттер сыйлык алышты:
1-орун - Анкуш Пракаш Ванхад
2-орун - Тарун Сингх
3-орун - Кумари Гарима
171 21:27 23-01-2021

                 

News

|< 1 2 3 4 5 >|