Жанылыктар

Кафедрадагы иш - аракеттер

Табигый илимий дисциплиналар кафедрасынын окутуучулары аралыктан окутуу технологияларын колдонуу менен узгултуксуз окутуу процессин камсыз кылышууда. AVN окуу порталы, Zoom, Google Classroom, WhatsApp платформаларын колдонуу менен окутуу процесси жана модулдарды кабыл алуу жүргузүлүүдө.
399 18:57 25-04-2020

                 

Жанылыктар

|< 1 2 3 >|