Жанылыктар

СГД кафедрасы, октябрь, 2020: Кыргызстандын географиясы дисциплинасы боюнча лекциялар жана семинардык сабактар үзгүлтүксүз өтүлүүдө

Кыргызстандын географиясы дисциплинасы боюнча лекциялар жана семинардык сабактар М.Т.Дуйшонакунов жана Б.М.Айтыкуловалар тарабынан расписание боюнча үзгүлтүксүз өтүлүүдө.Студенттер онлайн сабактарга активдүү катышышып, сабакта кызыктуу дисскусия жүрүп жана ар бир студент кайтарым байланышта жооп берүүгө жетишүүдө.
655 12:26 15-10-2020

                 

Жанылыктар

|< 1 2 3 4 5 >|