Жанылыктар

СГД кафедрасы, апрель 2020: Кафедранын кезектеги онлайн жыйыны болуп өттү.

2020- жылдын 16-майында кафедранын онлайн Zoom программасы аркылуу кезектеги жыйыны болуп өттү. Жыйында: Окутуунун прогрессивдүү усулдарын пайдалануунун, алдыңкы тажрыйбаларды үйрөнүүнүн, жайылтуунун абалы, жыйынтыктары. Окутуучулардын билимдерин жана кесиптик деңгээлдерин өркүндөтүүнүн абалы. СӨАИнин тапшырмаларын кабыл алуунун жыйынтыктары. Илим жумалыгынын, олимпиаданын жыйынтыктары. Өздүк баалоо жана көз карандысыз аккредитациянын талаптарына ылайык стандарттар боюнча даярдыктын абалы. Өздүк баалоо жана көз карандысыз аккредитациянын талаптарына ылайык дисциплиналар боюнча окутуунун максаттарын жана күтүлүүчү натыйжаларын НББПнын негизинде жаңылоо. Ошону менен бирге ар түрдүү маселелер айтылып кызыктуу пикир алышуулар орун алды.
983 21:25 18-05-2020

                 

Жанылыктар

|< 1 2 3 4 5 >|