Жанылыктар

КАФЕДРА КД2,ФЕВРАЛЬ,2021:Организация предмета "Neonatology with clinical genetics".

Организация предмета "Neonatology with clinical genetics" на кафедре клинических дисциплин 2 ММФ ОшГУ. Тема: Neonatal jaundice. К.м.н, доцент: М. М. Бугубаева
202 21:20 03-02-2021

                 

Жанылыктар

|< 1 2 3 4 5 >|