Жанылыктар

Академиялык мобилдүүлүк

Математикалык анализ кафедрасынын доценти А.К. Тойгонбаева: 1) Erasmus + программасынын алкагында академиялык мобилдүүлүк боюнча 7.05-11.05.2018-жылы Турциянын Сивас шаары, Сивас университетинде, 2) 17.06.-21.06.2019-жылы Испаниянын Кадис шаары, Кадис университетинде, 3) ОшМУ жана ФерМУнун арасындагы макулдашуунун алкагында 04.2019-жылы Өзбекистандын Фергона шаары, Фергона мамлекеттик университетинде академиялык мобилдүүлүк боюнча тажрыйба алмашып келди.
481 15:04 27-05-2020

                 

Жанылыктар

|< 1 2 >|