Новости

Прошли очередные тестовые испытания по резерву кадров

26 января в ОшГУ прошли тестовые предметные испытания 1 этапа конкурса на замещение вакантных должностей ОшГУ в рамках резерва кадров.

Принять участие в предметных испытаниях изъявили 283 кандидата. По результатам тестов более 70 баллов набрали 164 участника и 28 человек не явились. Полная информация отражена в таблице.

Фамилиясы, аты- жөнү

Кафедрасы

Баллы

Кыргыз филологиясы жана журналистика факультети

1

Кожобаева Сиренгүл Сатывалдыевна

№1 Факультеттер аралык кыргыз тили жана адабиятынын практикалык курсу

92

Орус филологиясы факультети

2

Байыш кызы Мээрим

Чет тилдер жана маданият аралык коммуникациялар

82

3

Алдракманова Мээрзат Арстанбекова

Чет тилдер жана маданият аралык коммуникациялар

75

4

Исмаилова Алтынай Төрөбаевна

Чет тилдер жана маданият аралык коммуникациялар

75

5

Каримова Нурзада

Орус тилинин практикалык курсу жана кеп маданияты

83

6

Асанбаева Бермет Акушовна

Орус тилинин практикалык курсу жана кеп маданияты

79

7

Каримова Калыс Усоновна

Чет тилдер жана маданият аралык коммуникациялар

89

Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультети

8

Илимбек кызы Мээрим

Англис тилин окутуунун методикасы

95

9

Капарова Самара Муратбековна

Англис тилинин практикалык курсу (латын тили)

96

10

Бапы кызы Карачач

Англис тилинин практикалык курсу (англис тили)

96

11

Ажимаматова Катыча Эрмаматовна

Англис тилинин практикалык курсу (англис тили)

98

12

Маникова Роза Ахматжановна

Анлис тилинин практикалык курсу (англис тили)

93

13

Мамадалиева Адинай Эркинбаевна

Англис тилинин фонетикасы жана грамматикасы

73

14

Суркеева Айнура Бегмаматовна

Англис тилинин практикалык курсу (латын тили)

97

15

Смадиярова Бегимай

Америка жана котормо таануу

87

16

Кудайбердиева Гульнур Ганыевна

Англис тилин окутуунун методикасы

91

17

Абдирашит кызы Айзада

Англис тилинин фонетикасы жана грамматикасы

83

18

Жунусова Назгүл Убайдуллаевна

Англис тилинин фонетикасы жана грамматикасы

70

19

Тайирбек кызы Нуржан

Англис тилинин фонетикасы жана грамматикасы

99

20

Тажибаева Гульсина Тохтоматовна

Америка жана котормо таануу

89

21

Суютбекова Элиза Суютбековна

Котормо жана котормо таануу

84

22

Бактыбек кызы Нураида

Роман-герман филологиясы

23

Эсенкелдиева Зулайка Кудайбердиевна

Америка жана котормо таануу

86

24

Жээнбекова Жыпара Данияровна

Америка жана котормо таануу

95

Кыргыз-Европа факультети

25

Ташпулатова Жаркынай Абдугаппар кызы

Америка-европа таануу жана лингвистика

86

26

Өзгөнова Айнура Турусбековна

Эл аралык укук, бизнес жана туризм (эл аралык укук)

81

Эл аралык мамилелер факультети

27

Юсупов Замир Байышович

Эл аралык мамилелер

99

Бизнес жана менеджмент факультети

28

Абдыгаппарова Перизат

Бизнес информатика жана экономикадагы математика (математика)

93

29

Ибрагимова Айжамал Ибрагимовна

Финансы жана банк иши

86

Педагогика, психология жана дене тарбия факультети

30

Шерали кызы Нурзаада

Башталгыч билим берүүнүн тилдеринин адабиятынын теориясы жана методикасы

95

31

Асанова Мээргул Сагынбаевна

Башталгыч мектепке чейинки педагогика жана психология

78

32

Дүйшөнкул уулу Азизбек

Факультеттер аралык №1 дене-тарбия

81

33

Мендыбаева Акылай Джигиталиевна

Башталгыч билим берүүнүн тилдеринин адабиятынын теориясы жана методикасы

94

34

Токтомушов Акжол Маметкеримович

Дене-тарбиянын, спорттун теориясы жана методикасы

71

35

Абдыбасы кызы Адина

Дене-тарбиянын, спорттун теориясы жана методикасы (биология)

99

36

Бегматов Темурлан Урматбекович

Дене-тарбиянын, спорттун теориясы жана методикасы

98

37

Өмүрали уулу Асилбек

Дене-тарбиянын, спорттун теориясы жана методикасы

91

38

Ботобекова Айнура

Факультеттер аралык № 1 дене-тарбия

79

39

Абдираимов Равшан Эркинович

Факультеттер аралык №1 дене-тарбия

75

40

Эркабоев Окилбек Абдумалик угли

Дене-тарбиянын, спорттун теориясы жана методикасы

97

Искусство факультети

41

Орозбаев Кубанычбек Токобаевич

Музыкалык тарбиялоонун усулу теориясы жана хорду дирижерлөө

89

42

Ракманберди уулу Исламбек

Музыкалык тарбиялоонун усулу теориясы жана хорду дирижерлөө

85

Чыгыш таануу жана тарых факультети

43

Акбарали кызы Токтобү

Кыргызстан тарыхы жана археология, этнология

79

44

Таштемирова Назира Жолдошбаевна

Кыргызстан тарыхы жана археология , этнология

96

45

Маткасымов Нурсултан Алмазбекович

Кыргызстан тарыхы жана археология , этнология

76

Юридика факультети

46

Тургуналы уулу Бекболот

Кылмыш жаза укугу жана процесси

77

47

Орозали кызы Нуриза

Жарандык укук жана процесси

85

48

Мениш кызы Нуразем

Жарандык укук жана процесси

82

49

Аттокурова Айжаркын Көчөрбаевна

Мамлекет, укук тарыхы жана теориясы

85

50

Токтосун кызы Айчүрөк

Мамлекет, укук тарыхы жана теориясы

71

Математика жана информациялык технологиялар факультети

51

Сүйүнбек уулу Акжол

Автоматташтырылган системалар жана санариптик технологиялар

74

52

Касымова Батма

Колдонмо информатика жана информациялык коопсуздук

84

53

Арапова Токтобүбү Машраповна

Колдонмо информатика жана информациялык коопсуздук

86

54

Маматкалыл кызы Бурул

Автоматташтырылган системалар жана санариптик технологиялар

76

55

Бектемир уулу Дүйшөнбек

Колдонмо математика, информатика жана графикалык дизайн

91

56

Равшан уулу Сыймык

Колдонмо математика, информатика жана графикалык дизайн

98

57

Капарова Айпери Алымкуловна

Информациялык системалар жана программалоо

90

58

Темирова Шахризада Шайдулаевна

Математиканы, информатиканы окууту технологиялары жана билим берүүдөгү менеджмент

86

59

Камбар кызы Жамал

Колдонмо математика, информатика жана графикалык дизайн

98

60

Дөөлатбекова Назира Дөөлатбековна

Колдонмо математика, информатика жана графикалык дизайн

96

61

Сактанова Элиза Адылбековна

Колдонмо математика, информатика жана графикалык дизайн

96

62

Эркинбай кызы Мээримгул

Колдонмо информатика жана информациялык коопсуздук

70

63

Кирамидин кызы Акмөөр

Колдонмо информатика жана информациялык коопсуздук

78

64

Калыкбердиева Жыргал Абдувариевна

Колдонмо информатика жана информациялык коопсуздук

75

Физика-техника факультети

65

Молдоярова Жаннат Бекташевна

Жалпы физика жана физиканы окутуунун усулу

94

66

Арстанбек кызы Айзада

Жалпы физика жана физиканы окутуунун усулу

84

Табият таануу жана география факультети

67

Батаева Асел Бердигуловна

Зоология жана жалпы экология

97

68

Ташбалтаева Шааркан Абдималиковна

Зоология жана жалпы экология

95

69

Исмаилова Бүкатча Акматовна

Химия жана химиялык технологиялар

94

70

Суванова Асель Маматкуловна

Физикалык география колдонмо геодезия жана азыркы табият таануунун концепциялары

80

71

Мухтарали кызы Бегимай

Физикалык география колдонмо геодезия жана азыркы табият таануунун концепциялары

81

72

Ибрагимова Рахима Салайдинова

Физикалык география, колдонмо геодезия жана азыркы табият таануунун концепциялары.

82

73

Жунусалиева Элиза Жунусалиевна

Зоология жана жалпы экология

93

74

Кадыров Бакытбек Жолонович

Айыл чарба

93

75

Маматкалыков Пиримкул Маматкалыкович

Айыл чарба

92

76

Каллинникова Анастастия Петровна

Айыл чарба

93

77

Курманкулова Махабат Арстанбекова

Айыл чарба

72

Медицина факультети

78

Тайгараев Аблат Асилович

Экстремалдык медицина жана өмүр коопсуздугу

82

79

Каримова Кулпунай Каныбековна

Адамдын нормалдуу жана топографиялык анатомиясы конституционалдык типология курсу менен

86

80

Муртазаева Кулпунай

Адамдын нормалдуу жана топографиялык анатомиясы конституционалдык типология курсу менен

72

81

Жусупбаев Нурбек Амангельдиевич

Экстремалдык медицина жана өмүр коопсуздугу

81

82

Мамыров Нурсултан Азамбекович

Гистология, патанатомия жана сот медицинасы

75

83

Орманалиев Чолпонбек Ормоналиевич

Ортопедиялык жана терапевтикалык стоматология

70

84

Талапбаев Иброхим Тешебаевич

Адамдын нормалдуу жана топографиялык анатомиясы конституционалдык типология курсу менен

85

85

Суюнбаев Айбек Худайбердиевич

Адамдын нормалдуу жана топографиялык анатомиясы конституционалдык типология курсу менен

74

86

Жороева Аймээрим Кылычбековна

Адамдын нормалдуу жана топографиялык анатомиясы конституционалдык типология курсу менен

86

87

Абидинова Айчүрөк Искендеровна

Адамдын нормалдуу жана топографиялык анатомиясы конституционалдык типология курсу менен

75

88

Абдумомун уулу Адилет

Адамдын нормалдуу жана топографиялык анатомиясы конституционалдык типология курсу менен

74

89

Усен кызы Айгүл

Хирургиялык стоматология жана курактык стоматология курсу

82

90

Алымкулова Элнура Алымкуловна

Гисталогия патанатомия жана сот медицинасы

92

91

Асилбек кызы Айжаркын

Фармацевтикалык химия жана дары каражаттарынын технологиялары

100

92

Айтиева Маржан Аскарбековна

Фармацевтикалык химия жана дары каражаттарынын технологиялары

97

93

Турсунбаев Фархат Садыкович

Табигый илимдер дисциплиналары (физика)

85

94

Орманалиев Чолпонбек Ормоналиевич

Хирургиялык стоматология жана курактык стоматология курсу

75

95

Топчубай кызы Алтынай

Адамдын нормалдуу жана топографиялык анатомиясы конституционалдык типология курсу менен

86

Эл аралык медицина факультети

96

Жумабаева Нургүл Парпиевна

Социалдык-гуманитардык дисциплиналар

95

97

Жусуева Бурулкан Турабаевна

Табигый илимдер жана математика (математика жана информатика)

89

98

Калысбек кызы Самара

Коомдук саламаттык жана саламаттыкты сактоо

93

99

Нурбаева Айдана Абдиашимовна

Социалдык-гуманитардык дисциплиналар

78

100

Абдраимов Амантур Тыныбекович

Клиникалык дисциплиналар №2

100

101

Каримова Айзирек Болотбековна

Анатомия,гистология жана нормалдуу физиология

73

Теология факультети

102

Тажибаев Санжарбек Лочинбекович

Дин таануу жана гуманитардык предметтер

98

103

Абдуганиев Асылбек Алимжанович

Дин таануу жана гуманитардык предметтер

100

ОшМУнун Кыргыз-Россия факультети

104

Акрамжанова Мадина Акрамжановна

Филология, регионоведение, математика и компьютерные науки (филология)

72

Ош медициналык колледжи

105

Осмонова Гульбара Арыкбаевна

Терапиялык дисциплиналар предметтик циклдык комиссиясы

76

106

Жалалова Кайыргүл Кыдыровна

Табият таануу жана так илимдер предметтик циклдык комиссиясы(информатика)

91

107

Саипова Рахат Сагынбековна

Табият таануу жана так илимдер предметтик циклдык комиссиясы(ботаника жана экология)

93

108

Ганыжан кызы Зубайда

Табият таануу жана так илимдер предметтик циклдык комиссиясы(ботаника жана экология)

94

109

Сайпидинова Ырысбүбү Абдикайымовна

Мамлекеттик тил дисциплиналар предметтик циклдык комиссиясы

94

110

Ажиматова Нурзат Амданалиевна

Табият таануу жана так илимдер предметтик циклдык комиссиясы

(ботаника жана экология)

100

111

Жапар кызы Бактыгүл

Табият таануу жана так илимдер предметтик циклдык комиссиясы(география)

93

112

Арыкбаева Назгүл Акжоловна

Табият таануу жана так илимдер предметтик циклдык комиссиясы(математитка)

82

113

Абдилакимова Гулкайыр Маматаминовна

Табият таануу жана так илимдер предметтик циклдык комиссиясы (география)

94

114

Маматова Нургул Анарбаевна

Фармцевтикалык дисциплиналар предметтик циклдык комиссиясы

99

Финансы-юридикалык колледжи

115

Бакыт кызы Садагул

Бухгалтердик эсеп жана салык предметтик циклдык комиссиясы

78

116

Тоокеева Дилфуза

Тоокеевна

Бухгалтердик эсеп жана салык предметтик циклдык комиссиясы

91

117

Турганбаева Мээрим Нурмаматовна

Бухгалтердик эсеп жана салык предметтик циклдык комиссиясы

86

118

Кылычбек кызы Мадина

Бухгалтердик эсеп жана салык предметтик циклдык комиссиясы

93

119

Пазилидин кызы Уулжан

Физика, математика жана информатика предметтик циклдык комиссиясы (информатика)

85

120

Какеева Мырзайым Өзгөнбаевна

Финансы жана банк иши предметтик циклдык комиссиясы

93

121

Анарбай кызы Айпери

Бухгалтердик эсеп жана салык предметтик циклдык комиссиясы

79

Индустриалдык –педагогикалык колледжи

122

Сыдыкова Наргүл Айдарбековна

Техникалык дисциплиналар циклы

82

123

Азим кызы Нүргүл

Табигый дисциплиналар циклы (география)

89

124

Термечикова Ыкыбалкан Айтбаевна

Табигый дисциплиналар циклы (физика)

95

125

Кожоева Каныкей Маматовна

Педагогика жана психология дисциплиналар циклы

82

126

Алмазбекова Мираида Алмазбековна

Педагогика жана психология дисциплиналар циклы

79

127

Ажиматова Нурзат Амдалиевна

Табигый дисциплиналар циклы (биология)

99

128

Жумабек кызы Гулбурак

Информация-лык коммуникациялык дисциплиналар циклы

85

129

Муратбек кызы Гүлдана

Техникалык дисциплиналар циклы

100

130

Абжапарова Нурзада

Информация-лык коммуникация-лык дисциплиналар циклы

76

131

Маматова Апал Акбаровна

Математика-лык дисциплиналар циклы (математика)

84

132

Каныбек уулу Мирлан

Информация-лык-коммуникациялык дисциплиналар циклы

75

133

Абдумаликова Нуркыз Сапарбаевна

Техникалык дисциплиналар циклы

78

134

Тиллабай уулу Эрмек

Техникалык дисциплиналар циклы

93

135

Арынов Даниярбек Эргешович

Информация-лык-коммуникациялык дисциплиналар циклы

94

136

Сайдакрам кызы Барчынай

Техникалык дисциплиналар циклы

76

137

Аракеева Анара Мамадалиевна

Математика-лык дисциплиналар циклы (математика)

91

138

Рахманберди кызы Мырзагүл

Информациялык -коммуникациялык дисциплиналар

84

139

Маматжан уулу Абдиламит

Тилдер дисциплина-лары циклы (кыргыз тили)

89

140

Мадалиева Гүлзат Исламидиновна

Тилдер дисциплина-лары циклы (кыргыз тили

84

141

Идинова Жаркынай Жанибековна

Математика-лык дисциплиналар циклы (информатика)

86

ОшМУнун эл аралык билим берүү программалар колледжи (КМОП)

142

Адиева Нурзат Качыбековна

Котормо иши предметтик циклдык комиссиясы

97

143

Мирзакматова Орозбүбү

Чет тилди окутуу методикасы предметтик циклдык комиссиясы

83

144

Турдугулова Гүлзар Торобековна

Чет тилдер предметтик циклдык комиссиясы

82

145

Акимжанова Назира Турдубековна

Чет тилдер предметтик циклдык комиссиясы

85

146

Муратбекова Айчүрок Шериаиатовна

Чет тилдер предметтик циклдык комиссиясы

71

147

Кожоева Нурпери Турумбековна

Котормо иши чыгыш тилдери предметтик циклдык комиссиясы (корей тили)

92

148

Зарип кызы Аида

Котормо иши чыгыш тилдери предметтик циклдык комиссиясы (корей тили)

94

149

Козубаева Нуржамал Юлдашевна

Котормо иши предметтик циклдык комиссиясы

79

150

Медетбек кызы Сезимгүл

Котормо иши предметтик циклдык комиссиясы

88

151

Имадинова Дилноза Закировна

Котормо иши чыгыш тилдери предметтик циклдык комиссиясы (корей тили)

92

152

Таир кызы Гүлмайрам

Котормо иши чыгыш тилдери предметтик циклдык комиссиясы (түрк тили)

73

153

Алмазбекова Элиза Алмазбековна

Котормо иши предметтик циклдык коммиссиясы

81

154

Адимова Миргүл Акматовна

Чет тилдер предметтик-циклдык комиссиясы

84

155

Адылбекова Айтурган Адылбековна

Чет тилдер предметтик-циклдык комиссиясы

76

156

Кадырбек кызы Мадина

Чет тилди окутуу методикасы предметтик циклдык комиссиясы

81

ОшМУнун STEM инновоциялык колледжи

157

Ильичбек кызы Айкөкүл

Профессионалдык дисциплиналар бөлүмү (математика)

93

158

Жээнбаева Гүлбарчын Араповна

Профессионалдык дисциплиналар бөлүмү (математика)

81

159

Шарапов Исламбек Шерикбаевич

Профессионалдык дисциплиналар бөлүмү (экономика)

93

160

Шералы уулу Нурбек

Профессионалдык дисциплиналар бөлүмү (туризм)

92

161

Аматкулова Сыргайым Туратбековна

Профессионалдык дисциплиналарбөлүмү (англис тили)

81

-162

Ибрагимова Рахима Салайдиновна

Профессионалдык дисциплиналарбөлүмү (география)

96

163

Низамиева Замира Анваровна

Профессионалдык дисциплиналар бөлүмү (география)

95

164

Имоналиева Аида

Профессионалдык дисциплиналарбөлүмү (англис тили

93

Кадрлар бөлүмү

847 13:57 27-01-2021

                 

Новости

|< 1 2 3 4 5 >|