Новости

РО боюнча семинар

18- февралда Америка жана котормо таануу кафедрасынын окутуучусу Жумабаева Анара эжеке 531100-Лингвистика багытындагы профессионал- котормочуларды даярдоодогу окуутучуларды даярдоодогу окутуунун натыйжалары жана компетенциялары боюнча жаш окутуучуларга тренинг отуп берди
147 15:14 18-02-2021

                 

Новости

|< 1 >|