News Архив

Индустриалдык-педагогикалык колледж
Обтекание

Лейтенант Бокатуев
Гуманитардык – педагогикалык колледжинин

директору, п. и. к., доцент

Шаимкулов Олжобай Акматович


oljobai.64@mail.ru


0 (3222) 8-83-64


723500, Ош шаары, Масалиев көчөсү, 91 АУрматтуу жаш достор!

  Гуманитардык-педагогикалык колледж жаңыдан гана өз алдынча структура болуп өз ишин баштады.

  Бизде өзүнүн кесибин жанындай сүйгөн, билим берүү тармагына өмүрүн арнаган, көп жылдык тажрыйбасы бар, окутуунун алдыңкы технологияларын терең өздөштүргөн илимдин кандидаттары, доценттер, окутуучулар эмгектенишет. Материалдык-техникалык базабызды күн санап өркүндөтүп, жаңыртып жатабыз. Бизде заманбап компьютердик класстар, интерактивдүү доскалар, бай китепканабыз, даамдуу тамактарды жасаган ашканабыз бар. Спорттук секциялар, илимий, адабий жана бий ийримдери иштейт. Сиз үчүн мыкты окуп, ден соолукту чыңдап,бактылуу жашап көңүлдүү эс алууңузга толук шарт түзүлгөн.

  Ордендүү ОшМУнун гуманитардык-педагогикалык колледжи – келечекке карай ачылган даңгыр жол.

  Биз дайыма Сиздер мененбиз, урматтуу жаш достор!