Жаңылыктар Архив

Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультети
ЭЛ АРАЛЫК ИЛИМИЙ-ПРАКТИКАЛЫК КОНФЕРЕНЦИЯ «ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙДАГЫ БИЛИМ БЕРΥΥДϴГΥ ТУРУКТУУ ϴНΥГΥΥ»
Урматтуу окурман ушул баракчанын төмөнкү электрондук шилтемесин көчүрүп алсаңыз болот.