Документы департа воспитания
Урматтуу окутуучу-тарбиячылар!
Өзгөчө союз таркагандан кийин мурдагыдай катуу талап солгун тартып, темирдей тартип бузулуп, адамдар жазылган мыйзам менен жашабай азоолонуп ар ким каалаган максатына тез жетүү үчүн принцип, закон деп олтурбай “бөрү заманды” куруп баштадык. Мындай бузулуп бараткан коомду оңдоодо ЖОЖдордун жоопкерчилиги ат көтөргүс экени талашсыз. Бекеринен «Карапайым калк коомдун - денеси, ал эми интеллигенция - мээси» деген сөз айтылбаса керек. Чындыгында, караламан калкка туура жол көрсөткөн принципиалдуу, мыйзамдан чыкпай жашаган жаш адистерди тарбиялап, жанагы бузулган коомго чыгарып туруу – ошол «коомдун мээси» деп эсептелген ЖОЖдордун бирден бир миссиясы болууга тийиш эле. Ал үчүн лектор лекциясын окуп, окутуучулар сабагын сурап гана чектелбестен, студенттерге лекцияда болсун, көчөдө болсун ар тараптуу таалим-тарбия иши кошо жүргүзүлүүсү ылаазым болчу. Айталы, студенттердин коридордо эч кимди көзүнө илбей жолду ээлей басканын, кыйкырып-шарактаганын окутуучу көрүп туруп унчукпаса, студенттердин моралга ылайык келбеген кийимин же сабакка спорттук кийим менен келгендерге туура кеңешин айтып койбосо, “менин милдетим лекция окуш, сабак өтүш, тарбия иши декандын орун басары менен кураторго тиешелүү” деген кайдыгер көз караштардан арыла албай карандай билимди шыкай берсе, анда биз адисти гана даярдап, ал эми ошол адистеги инсандык сапаттарды калыптандырууну унутуп калган болобуз.
Кыргыз мамлекети эгемендүүлүк алып коомубуз социалисттик түзүлүштөн капиталисттик жашоо нугуна түшкөн, тээ, 1990-жылдардан тартып жогорку окуу жайлары да коомдон сыртта калбай мезгил агымы менен кошо агып, тарых бурулуштарына ыңгайлашып келүүдө. Андан бери канчалаган мыйзамдар өзгөртүлүп, жаңылары жазылды. Университетибизде да тарбия иштерине байланыштуу бар нормативдик актыларды кайрадан карап, жокторун жаңыдан иштеп чыгуу зарылдыгы бар болуучу. Ошол кенемтени жумуш арасында жазып олтуруп аз да болсо толтургансыдык. Анын үстүнө тарбия иштери боюнча нормативдик документтерди чачыранды кылбай, баарын бир китепке бириктирип, тарбия кызматкерлерине ыңгайлуу шарт түзүү максатын көздөдүк. Бул жыйнакты педагогика, юридика илимдеринин талабына ылайык түзүп чыкканга аракеттендик. Эми факультеттерде болсун, студенттик тайпаларда болсун тарбия ишин уюштуруучу кызматкерлер, окутуучулар жыйнактагы жоболорго, көрсөтмөлөргө, иш чаралардын эрежелерине таянып иш алып барышса, университет боюнча тарбия иши бирдиктүү, системалуу жол менен алгалайт деген ойдомун.
ОшМУнун тарбия департаментинин директору Божонов З.С.