17:57 21-01    Кышкы лагерь       14:53 21-01    Грант Посольства США в Кыргызской Республике.       14:48 21-01    Конкурс исследовательских грантов       14:47 21-01   Кышкы лагерь       14:00 21-01   Энергетика кафедрасы өндүрүш жетекчилери менен тегерек стол өткөрдү       13:06 21-01    sfdfdsfd sdfdsfsdf sdf       10:16 21-01   ОшМУнун окуу иштери боюнча проректору доцент К.Г. Кожобеков ФТФда семинар өттү       10:08 21-01   Семинар-тренинг өттү       10:00 21-01   ФТФда көз карандысыз аккредитацияга даярдык боюнча семинар болду       15:38 20-01   На базе МНОЦ «Университетская клиника» ОшГУ, прошли лекции ведущих ученых из Италии и Швейцарии - Марии Дель Гранде и Оливии Пагани.     


Вы здесь: Университет / Факультеты / Факультет математики и информационных технологий / Кафедры / Технология обучения математики, информатики и образовательного менеджмента / Илимий изилдөө иштери

Илимий изилдөө иштери

Кафедрада “Мектептик жана кесиптик билим берүүгө к омпетент түү мамиле” багыт ында илимий-изилдөө иштери жүргүзүлөт:
1-тема. Педагогикалык багыт боюнча программаны (бакалавриат, магистратура) окутуунун натыйжаларын долбоорлоо
( доц. Алтыбаева М.)

Максаты: Педагогикалык багыт боюнча программаны (бакалавриат, магистратура) окутуунун натыйжаларын иштеп чыгуу


2-тема. Окутуунун кредиттик технологиясынын шарттарында келечектеги математика мугалимдеринин компетенттик маанилүү сапаттарын калыптандыруу (доц. Аттокурова А.).
Максаты: Келечектеги математика мугалимдеринин компетенттик маанилүү сапаттарын калыптандыруудаметодикалык багыттагы дисциплиналардын мүмкүнчүлүктөрүн изилдөө.
Келечектеги математика мугалимдеринин компетенттик маанилүү сапаттарын калыптандырууну моделдештирүү.

3-тема : Дидактические основы компетентностного подхода в проектировании системы подготовки школьников к математическим олимпиадам (на примере математики V-ΧI классов) (доц. Келдибекова А.О.)
Максаты: Окуучулардын компетенцияларын калыптандырууда математикалык олимпиадалардын мүмкүнчүлүктөрүн изилдөө. Окуучуларды математикалык олимпиадаларга даярдоо системасын жана технологиясын иштеп чыгуу.

4-тема: И.Бекбоевдин илимий-методикалык эмгектери жана математикалык билим берүүдө колдонуу тажрыйбасы (доц.м.а. Оморов Ш.Д.)
Максаты: И.Бекбоевдин илимий-методикалык эмгектерин жана математикалык билим берүүдө колдонуу тажрыйбасын изилдөө.


5-тема: Жалпы билим берүүчү жана профилдик мектептер үчүн математика жана информатика боюнча окуу-методикалык колдонмолорду; физика-математикалык билим берүү жана билим берүү менеджменти боюнча бакалавриат жана магистратура үчүн окуу-методикалык колдонмолордуиштеп чыгуу (Улук окутуучу Садыков З.М., Тагаев У.Б., окут. Авазова Э.Т.)


Максаты: Жалпы билим берүүчү жана профилдик мектептер үчүн математика жана информатика боюнча окуу-методикалык колдонмолорду; физика-математикалык билим берүү жана билим берүү менеджменти боюнча бакалавриат жана магистратура үчүн окуу-методикалык колдонмолорду компетенттүүлүк негиздеиштеп чыгуу.

Кафедранын илимий саамалыктары:

· Кыргыз билим берүү академиясы менен кызматташуу жана ар жылы өткөрүлүүчү республикалык педагогикалык окууларга катышуу;

· Математиканы жана информатиканы окутуунун актуалдуу проблемалары боюнча Назаровдук окууларды жыл сайын өткөрүү жана макалалар жыйнагын Ош МУ жарчысынан басмадан чыгаруу.

· Региондогу ЖОЖдор аралык илимий-методикалык семинарды ай сайын уюштуруу.

               Факультеты© 2014 ОШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ © Программное обеспечение ОшГУ "Медиа Центр"
Кыргызстан, 723500, г. Ош, ул. Ленина, 331, ОшГУ Главный корпус
Общий отдел: +996 3222 2-22-73, факс +996 3222 2-40-66, oshsu.oms@gmail.com
Приемная комиссия: +996 3222 2-45-25, oshsu.oms@gmail.com