УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Педагогикалык кецешинин 2017-2018-окуу жылына карата иш планы Шилтеме
Педагопдкалык кедешиии мучолери. Шилтеме
Окуу - усулдук кеңешинин 2017-2018 окуу жылы үчүнтүзүлгөн иш планы Шилтеме