Новости Архив

Практика иштери

Тарых факультетинде январь айында практикалардын сапатын жакшыртуу максатында адаптациялык, профилдик-базалык ж.б. практикаларды аткаруу боюнча бакалавр багыты учун атайын жумушчу программалары, силлабустары кайрадан иштелип чыкты. Бүгүнкү кундө сырттан окуу бөлүмүнүн 6-курстары (буйрук 264/5 13.02.2017-ж.) мамлекеттик практикаларын өтушуудө. Ал эми күндүзгү бөлүмүнүн 3-курсунун студенттери профилдик-базалык практикаларын (буйрук №150/5 13.02.2017-ж.) Ош шаарынын жана Кара-Суу райондорунун мектептерине өтушуудө.Айрыкча Кара-Суу районунун Кычан Жакыпов атындагы жатак-мектеби менен келишимдер түзүлүп, практикантар үчүн жакшы шарттар түзүлүп, практиканын сапаты бир кыйла сапаттуу аткарылууда. Усулчулар: Айтбаев Т., Чыныкеева Г, Жумашова Г., Кадыров Т., Осмонова Б студенттер менен тыгыз байланышта болушуп, усулдук жардамдарды көрсөтушуудө. Студенттердин жеткиликтүү билимдерине жакшы баалар берилип, А.Момбекова, А.Навои мектептеринин жетекчилери, мугалимдери тарабынан жакшы сөздөр айтылды.