17:06 23-01    Встреча с специализированными докторами из Индии       15:25 23-01   Семинаре по компетентно-ориентированному составлению тестов и заданий в ВУЗе       14:49 23-01   Отборочная кампания в российские вузы в 2017/2018 уч. г.       14:00 23-01    2016-жылы Ош мамлекеттик университетинде аткарылган иштер       09:58 23-01   АКАДЕМИЯЛЫК МОБИЛДҮҮЛҮК ЖӨНҮНДӨ Ж О Б О (ДОЛБООР)       17:57 21-01    Кышкы лагерь       14:53 21-01    Грант Посольства США в Кыргызской Республике.       14:48 21-01    Конкурс исследовательских грантов       14:47 21-01   Кышкы лагерь       14:00 21-01   Энергетика кафедрасы өндүрүш жетекчилери менен тегерек стол өткөрдү     


Вы здесь: Университет / Факультеты / Юридический факультет / Кафедры / Кафедра "Уголовного право и процесса" / Учебная работа кафедры

Учебная работа кафедры

Кафедранын илимий жана окуу-усулдук ишмердүүлүгүнүн негизги багыты. Илимий изилдөө иши кафедранын ишмердүүлүгүнүн маанилүү багыты болуп эсептелет. Кафедранын негизги багытында өз нугунда: “Жашы жете электерге каршы зомбулуктарды алдын-алуу, жоюу жана чараларды колдонуу” деген илимий темасы изилдөөдө. Окуу-усулдук ишмердүүлүгү-кафедранын дисциплиналары боюнча, жумушчу программаларды, силлабустарды, окуу-усулдук комплекстерди, ошондой эле, ар түрдүү окуу материалдарды жана окуу-усулдук пособиелерди иштеп чыгуу жана жаңылоону салттуу түрдө өз ичине камтыйт. Окуу иши-кафедранын приоритеттүү ишмердүүлүгү болуп эсептелет жана практикалык ишмердүүлүктөрү үчүн зарыл болгон, студенттердин теориялык билимдерди, окуп үйрөнүүлөрүнө багытталган. Кафедранын иши окуу усулдук, илимий изилдөө, тарбиялык жана башка иштердин түрүн өзүнө камтыган мурунку жана перспективалык планга ылайык ишке ашырылат. Андан сырткары, окуу жылы аралыгында кафедранын ишмердүүлүгүнүн конкретүү багыты кошумча иш чаралардын планын түзүшү мүмкүн. Кафедранын жетекчилигинин астында кафедранын кеңешмесинин чогулуштарында проекттерди, пландарды, алардын аткарылышынын жолдорун жана башка суроолор талкуу өткөрүлөт. Кафедранын ишмердүүлүгү профессордук-окутуучулук курамдан жекече иш пландарында конкреттештирилет. Ар бир окутуулучу дисциплина боюнча актуалдуу абалды карманып, окуу-усулдук комплекстер иштелип чыккан.

               Факультеты© 2014 ОШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ © Программное обеспечение ОшГУ "Медиа Центр"
Кыргызстан, 723500, г. Ош, ул. Ленина, 331, ОшГУ Главный корпус
Общий отдел: +996 3222 2-22-73, факс +996 3222 2-40-66, oshsu.oms@gmail.com
Приемная комиссия: +996 3222 2-45-25, oshsu.oms@gmail.com