Абитуриенттер үчүн

Окурманды каттоо

ОшМУда туруктуу иштегендер профессор-окутуучулар, кызматкерлер, аспиранттар жана студенттер илимий китепканага катталууга укуктуу.

      Китепканага каттоо аймактык жана тармактык принциптеринин негизинде жүргүзүлөт.

Китепканага катталуу үчүн:

  • Паспорт


· Документ, статусун аныктоочу(студенттик билет, кызматтык жана аспиранттык күбөлүгү, ОшМУнун пропускасы),

  • 2 сүрөт.

· Бардык окурмандарды каттоодо окурмандык документтер китепкананын жобосунун негизинде жүргүзүлөт.

ОшМУнун илимий китепканасынын окурмандык билети бардык китепкана, окуу залдан пайдаланууга укук берүүчү документ болуп эсептелет.

Окурмандарды кайрадан каттоо курстан-курска көчкөндө жүргүзүлөт.

Кайрадан каттоодон өтүү үчүн ИКнын абонементтеринен алган бардык китептерин тапшырып, окурмандык билетке карыз эместигин тастыктаган белги коюулушу зарыл.

Эгерде окурман абонементтен карыз болсо, анда ОшМУнун ректорунун буйруктарынын негизинде иш жүргүзүлөт.

Окурмандык билетти жоготуп алган учурда сизди каттаган китепканадан айланма баракчасын толтуруу менен окурмандык билеттин дубликатын ала аласыз.

ОшМУдан жумуштан бошогондо (академиялык өргүү алганда, окуудан четтетилгенде) же кызмат ордун которгондо (студент – магистрант – аспирант - кызматчы) окурман абонементтен алган китептерин тапшыруу менен окурмандык билетин кошо тапшырат.

Эскертүү :

Семестрдин акырында китепканадан карызы бар студенттерге окуу сессиясына жана мамлекеттик экзамендерди тапшырууга уруксат берилбейт! Студенттер экзаменди жана зачетту кайра тапшырууда алган китептерин узартууга милдеттүү!