Материально техническая база и оснащение

Материалдык-техникалык база

·       Окуу адабияттары – 3 890 китеп алынган;

·       2015-жылдан тартып ibooks.oshsu.kg даректүү электрондук библиотекалык система түзүлдү, 10 минден ашык электрондук китеп жайгашкан;

·       Компьютерлер – 2 класс ачылган (структура жетекчилерине берилгени менен 32 компьютер, 12 принтер алынган);

·       LCD проектор – 6 алынды;

·       Интерактивдүү доска – 1;

·       250 студентке ылайык синхрондук котормо аппаратурасы алынды;

·       Телевизор – 8;

·       Монитор – 2 коюлду;

·       Видеокөзөмөл (16 даана) орнотулду;

·       2012-ж. факультеттин фойеси ремонттолду жана чоң актылык зал менен китепкананын электр жылуулук системасы борбордук жылытуу системасына кошулду;

·       2013-ж. факультеттин имараты капиталдык ремонттон өттү;

·       2012-2016-жж. аудиторияларга жана кафедраларга стол, стул, китеп шкафтары, маркердик доскалар алынды, ашкананын стол, стулдары жаныланды;

·       2015-2016-жж. факультеттин фасады боелуп, отургучтар орнотулду жана имараттын алды жашылдандырылды;

·       2016-ж. чон актылык залдын сахнасы реконструкцияланды.