Новости Архив

Тарбиялык иштер

Тарбия – жаш муундарда коомдук, өндүрүштүк жана маданий турмушка даярдоо максатында жашоонун белгилүү деңгээлдеги билимин, башкача айтканда балдарды бардык жактан (адеп, дене, акыл-эс) максатка ылайыктуу багытта калыптандыруучу процесс.

Тарбия иштери боюнча декандын орун басары, кылмыш-жаза укугу жана процесси кафедрасынын окутуучусу Минбаев Советбек Аблазович.

Юридика факультетинде 2008-09-окуу жылдан 2015-16-окуу жылына чейин тарых-юридика факультети учурунда А. Бакиров, Т. Шаанов жана Б.Аликуловдор декандын тарбия иштери боюнча орун басары болуп эмгектенишкен. Бул аралыкта аты аталган агайлар факультеттин, университеттин, жергиликтүү жана республикалык денгээлдеги маданий-массалык, спорттук иш чараларына активдүү катышышып, факультеттин намысын коргошуп, атын чыгарып келишкен. Көптөгөн кароо сынактарда факультетибиздин студенттери байгелүү орундарды алып келишкен.

2016-жылдын 28-сентябрынан баштап бул кызматка кылмыш-жаза укугу жана процесси кафедрасынын окутуучусу Минбаев Советбек Аблазович дайындалды.

Тарбиялык иш планы
Кураторлор