Маалымат-библиографиялык бөлүмү (МББ)


Ф.И.О: Пасанова Клара Балтабаевна

Ээлеген кызматты: Маалымат-библиографиялык бөлүмдүн башчысы.

Байланыш телефону: +996-3222

Мобилдик телефону: +996-772

Электрондук почтасы: @mail.ru

Аткарган милдетти:

1. Окурмандардын кызыккан суроо-талабына жараша библиографиялык маалыматтарды берет;

2. Мезгилдүү басылмаларга жазылууну жүргүзөт;

3. Гезит-журналдарды топтоп, мукабалап, архивде сакталуусуна жооп берет;

4. Университеттин окутуучу-профессордук курамын керектүү адабияттар, газете-журналдар менен камсыздайт;

5. Мезгилдүү басылмаларды китепканаларга ,окуу залдарга, кафедралык кабинеттерге бөлүштүрөт;

6. Газета-журналдардагы макалалардын систематикалык картотекасын (СКС) жана тематикалык картотекасын түзөт;

7. Окутуучу-профессордук курамдын илимий иштерин жазууга көмөк көрсөтөт;

8. Окутуучулар жана аспиранттар тарабынан жарык көрүлүүчү макалалардын, диссертациялардын,
монографиялардын УДК боюнча классификацияланышын аныктап берет; жана талапка ылайык жазылышына жардам берет;

9. “ИРБИС-64” тутумунун “Каталогдоочу” программасына төмөнкү базаларга:

а) Авторефераттар жана диссертациялар;

б) Журналдар жана гезиттер;

в) Маалымат-библиографиялык бөлүмдүн китеп фонду;

г) ОшМУнун окутуучуларынын эмгектери;

д) ОшМУнун китепканасынын жалпы китеп фондуна маалыматтарды жүктөйт;

10. “KYRLIBNET.KG” сайты менен иштейт.