17:06 23-01    Встреча с специализированными докторами из Индии       15:25 23-01   Семинаре по компетентно-ориентированному составлению тестов и заданий в ВУЗе       14:49 23-01   Отборочная кампания в российские вузы в 2017/2018 уч. г.       14:00 23-01    2016-жылы Ош мамлекеттик университетинде аткарылган иштер       09:58 23-01   АКАДЕМИЯЛЫК МОБИЛДҮҮЛҮК ЖӨНҮНДӨ Ж О Б О (ДОЛБООР)       17:57 21-01    Кышкы лагерь       14:53 21-01    Грант Посольства США в Кыргызской Республике.       14:48 21-01    Конкурс исследовательских грантов       14:47 21-01   Кышкы лагерь       14:00 21-01   Энергетика кафедрасы өндүрүш жетекчилери менен тегерек стол өткөрдү     


Вы здесь: Университет / Библиотека / Максаты, милдети

Максаты, милдети

Максаты:


- Университеттин окутуучу-профессорлорунун, күндүзгү бөлүмдүн студенттеринин, аралыктан

окуган студенттердин, аспиранттардын, дегеле китеп пайдалануучулардын суроо-талаптарын

канаттандыруу менен маданияттуу тейлөө.

- Университеттик илимдин мыкты салттарын сактоо аркылуу дүйнөлүк алдыңкы жогорку окуу

жайлардын китепканалары менен тыгыз кызматташып, билимдин сапатын жакшыртууга,

татыктуу адистерди даярдоого, патриоттуулукка, гуманизмге, жалпы адамзаттык

баалуулуктарды урматтоого, улуттар арасындагы достукка жаштарды тарбиялоого көмөктөшүү.

- Университеттеги, Кыргызстандагы жана Борбордук Азиядагы билимдин, илимдин,

маалыматтын жана маданияттын ордосу болууга жетишүү.


Милдеттери:


- студенттердин үзгүлтүксүз билим алуусуна жакындан кємєк көрсөтүү;

- аспиранттар, окутуучулар, окумуштуулар жана кызматкерлердин китепканадан эркин пайдалануусун

камсыз кылуу;

- өзгөчө жаңы маалымат-технологиялык каражаттарын колдонуу жана ошондой эле, интернет аркылуу

дүйнөлүк маалымат мейкиндигине эркин кирүү;

- фонддогу сейрек кездешүүчү китептерди жана кол жазмаларды цифралаштыруу;

- башка жогорку окуу жайлардын китепканалары менен байланыш түзүү;

- электрондук китепкананы өнүктүрүү;

- адабий мурастарды сактоо;

- алдыңкы тажрыйбаларды жайылтуу;

- кесиптик билим берүү үчүн тиешелүү окуу китептери менен камсыздоо;

- мезгилдүү басылмалар менен камсыздоонун жаңы ыкмаларын жолго коюу;

- факультеттер аралык китепканалардын фонддорундагы китептерди бирдиктүү системага салуу;

- эл аралык уюмдар менен каржылык кызматташуу.

               Факультеты© 2014 ОШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ © Программное обеспечение ОшГУ "Медиа Центр"
Кыргызстан, 723500, г. Ош, ул. Ленина, 331, ОшГУ Главный корпус
Общий отдел: +996 3222 2-22-73, факс +996 3222 2-40-66, oshsu.oms@gmail.com
Приемная комиссия: +996 3222 2-45-25, oshsu.oms@gmail.com