Китепкана жөнүндө
     
Урматтуу келечектин ээси болгон жаштар!


Бүгүн университетте иштиктүү кырдаал түзүлүп, жаңы демилге, жаңы көз карашты, жаңы ойду ишке ашыруу ар бир университеттин мүчөсүнүн милдетти катары кабыл алып, бакалавр, магистр, Ph.D доктор даярдоочу жаңы моделдеги университеттин формасын, мазмунун өздөштүрүүдө. Университет жаңы сапаттык деңгээлге көтөрүлдү. Университет – Кыргызстанда гана эмес, Борбордук Азиядагы эң мыкты университеттердин катарында болууну алдына максат кылып койду.
Китепкана – адамзат коомуна эзелтеден элибиздин нукура рухий нарк дөөлөттөрүн, ата-бабабыздын тарыхын, маданий мурастарын кылымдардан кылымга сактап келген акыл ойдун азыгы, билимдин казынасы болуп келген. Китепканабыздын тарыхы университеттин тарыхы менен тыгыз байланышта өнүгүүдө. 2013-жылы “Библио Пульс” журналынын 1-2-номеринде жарык көргөн маалыматта: “Эгерде жогорку окуу жайда толук кандуу заманбап, жаңы технологиялар менен жабдылган китепкана болбосо анда жогорку квалификациялуу адистерди даярдоо мүмкүн эмес” –деп ,университеттин ректору, профессор К.А.Исаков баса көркөткөндөй китепкана да жаңы коомго жараша өнүгүп, жаңыланып туруу мезгилдин талабы экендигин түшүнүү менен 48 тажрыйбалуу китепканачылар кызмат көрсөтүүдө.
Акыркы эки жылда Ош мамлекеттик университетинин илимий китепканасында болгон өзгөрүүлөр, китепканачылардын жумушчу орундарына түзүлгөн шарттарга албетте китепканачылар жана китепканага келген окурмандар күбө. Учурда китепкананын ишин өркүндөтүү максатында “ИРБИС-64” системасынын “АЖО-Каталогдоочу”, “АЖО-Комплектөөчү”, “АЖО-Китеп берүүчү”, “АЖО-Окурман” жана “АЖО-Администратор” беш программасы менен иштөө милдети турат. Алардын ичинен учурда “АЖО-Комплектөөчү” жана “АЖО-Каталогдоочу” программалары иштей баштады.
Китепкананын колдонуучуларына китепкананын ресурстарын пайдаланууга болгон мүмкүнчүлүктөрүн камсыз кылуу максатында, китепкананы автоматташтыруу “ИРБИС-64” системасынын “АЖО-Каталогдоочу” программасы боюнча база томтомдорунун электрондук каталогу түзүлдү. Китепкана ресурстарын уюштуруу борборуна жаңы келип түшкөн китептерди “ИРБИС-64” системасынын “АЖО-Каталогдоочу” программасына 23125 аталыштагы 142541 даана окуу китептери, ал эми маалымат- библиографиялык бөлүмү 105 аталыштагы 1405 даана илимий журналдын, 1750 автореферат, 81 аталыштагы диссертациялардын электрондук каталогу түзүлүп, штрих коддор чапталып бүттү.
25 компьютер, 18 ксерокс, 1 сервер, 1 проектор,10 чаң соргуч, 11 даана штрих код окуй турган сканер сатылып алынды. “ИРБИС-64” системасынын беш программасы мындан ары да зарыл болгон программалык жабдыктар менен камсыз болот.

Илимий китепкананын директору Мамбетова Сайраш Сатындиевна
Байланыш телефону: (+0996-3222) 2 66 24
Мобилдик телефону: (+996-551) 87 17 87
Электрондук почтасы: Mambetova-1958@mail.ru