17:57 21-01    Кышкы лагерь       14:53 21-01    Грант Посольства США в Кыргызской Республике.       14:48 21-01    Конкурс исследовательских грантов       14:47 21-01   Кышкы лагерь       14:00 21-01   Энергетика кафедрасы өндүрүш жетекчилери менен тегерек стол өткөрдү       13:06 21-01    sfdfdsfd sdfdsfsdf sdf       10:16 21-01   ОшМУнун окуу иштери боюнча проректору доцент К.Г. Кожобеков ФТФда семинар өттү       10:08 21-01   Семинар-тренинг өттү       10:00 21-01   ФТФда көз карандысыз аккредитацияга даярдык боюнча семинар болду       15:38 20-01   На базе МНОЦ «Университетская клиника» ОшГУ, прошли лекции ведущих ученых из Италии и Швейцарии - Марии Дель Гранде и Оливии Пагани.     


Вы здесь: Университет / Факультеты / Факультет педагогики и физического воспитания / Педагогический колледж

Педагогический колледж

Тарыхы
структурасы
Профессордук окутуучулук курам
Илимий изилдөө иштери
ОМК силлабус
Жобо


      
Балдарды инсан катары калыптандырууда, алардын акыл эсин өстүрүүдө жана фундаменталдык билимдин пайдубалын түптөөдө мектепке чейинки жана башталгыч билим берүү системасынын орду өзгөчө. «Башталгыч класстын мугалими – баланын руханий дүйнөсүнүн инженерии, мүнөзүнүн архитектору, инсандык жетилүүдөгү түрдүү илдеттердин дарыгери, акыл эстин тренери, сезим жана ой чабыттарынын дирижеру, адамдын биринчи жүрүм турумунун адилеттүү соту, роза өндүү кооз гүлдөрдү өстүрүүчү багбан», - деп В.А.Сухомлинский бекеринен айтпаса керек.

Коом тарабынан мектепке чейинки жана башталгыч билим берүү системасына коюлган талаптарды турмушка ашыруу максатында 2012-жылы ОшМУнун ректорунун № 358- 1 буйругу менен Педагогика жана дене тарбия факультетинин алдында “Атайын орто кесиптик билим берүү” бөлүмү уюштурулган. Анын алгачкы башчысы болуп 2012-2015-жылдары п.и.к., доцент А.Исаев жетектеп келген.

Азыркы мезгилде б.а. 2015-жылдын сентябрь айынан бери бөлүмгө п.и.к., доцент З.С.Абдураимова башчылык кылууда.

Бөлүмдүн курамы 1-таблицада берилди.

Таблица № 1.

ФИО

Туулган

жылы

Ээлеген кызматы

Бүткөн окуу жайы, жылы

Жалпы

стажы

1.

Абдураимова

Зарийпа Самашевна

09.05.1958

Бөлүм башчы

ОГПИ 1982

Педфак

40

2.

Таниева Барниса Курбаналиевна

методист

ОшМУ.2016. Педфак

Бөлүм башталгыч класстардын, дене тарбия мугалимдерин жана мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин тарбиячыларын кесиптик жактан даярдоону ишке ашырып келет.

Бөлүмдөгү адистиктер жана студенттер жөнүндөгү жалпы маалыматты 2-таблицадан байкоого болот.

Таблица № 2.

Адистиги

1-курс

2-курс

3-курс

Баары

1.

050709.Башталгыч класстарда окутуу.

641

115

247

1003

2.

050704. Мектепке чейинки билим берүү.

28

-

-

28

3.

050720. Дене тарбия.

16

13

9

38

Жалпы:

685

128

256

1069

Бөлүмдө окутуу үч тилде жүргүзүлөт. Тактап айтканда, сабактар кыргыз, орус жана өзбек тилдеринде өтүлөт.

Бүгүнкү күндө бөлүмдө 55 окутуучу, анын ичинде: 8 илимдин кандидаттары, доценттер; 28 улук окутуучу; 18 окутуучу жана 1 методист эмгектенет.


      

               Факультеты© 2014 ОШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ © Программное обеспечение ОшГУ "Медиа Центр"
Кыргызстан, 723500, г. Ош, ул. Ленина, 331, ОшГУ Главный корпус
Общий отдел: +996 3222 2-22-73, факс +996 3222 2-40-66, oshsu.oms@gmail.com
Приемная комиссия: +996 3222 2-45-25, oshsu.oms@gmail.com