Популяризация науки в обществе
      2014-жылы ОшМУнун илимпоздору илимди коомчулукка жарыялоо, популяризациялоо боюнча массалык-маалымат каражаттарына көптөгөн материалдарды чагылдырышты (7-таблица).
      Маселен, физика-техника факультетинен профессорлор Б. Арапов, Ы. Ташполотов, доценттер М. Өскөнбаев, З. Айдарбеков, Э. Садыков, окутуучу Ж. Жумакулов, табият таануу факультетинен проф. М. Абдуллаева, доценттер А. Аккулов, Э. Алайчиев, Ө. Жапаров, медицина факультетинен доценттер К. Сакибаев, Ф. Рысматова, кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинен доцент М. Кошуева, тарых факультетинен профессорлор Т. Кадыров, С. Смадияров, илимий иштер боюнча проректор, проф. Т. Жумабаева, Илим жана аспирантура бөлүмүнүн башчысы, доцент Г. Анарбаева ж.б. КТРК, ЭлТР, ОшТВ, “Ош Пирим”, “Башат”, “Сентябрь” телеканалдарынан жана “Азаттык”, “Марал-FM” радиолорунда тиешелүү багыттардагы илимий иштер жөнүндө маалымат беришип, илимий багыттагы иш-аракеттерди чагылдырган программаларга катышышкан. Адамдын нормалдуу жана топографиялык анатомиясы кафедрасынын башчысы, доцент К. Сакибаевдин кафедранын, факультеттин илимий-изилдөө иштери, студенттик илимий-изилдөө иштери багытындагы макалалары “Ош шамы”, “Эхо Оша”, “Эркин-Тоо”, “Кут билим”, “Нур” гезиттерине жарыяланган ж.б. “Ош жаңырыгы”, “Ош шамы”, “Кыргыз туусу”, “Кут билим” ж.б. гезиттерге ОшМУнун илимпоздору тарабынан университеттин, факультеттин, кафедралардын тарыхын, университетте иштеп кеткен, учурда иштеп жаткан окутуучу-илимпоздордун ишмердүүлүктөрүн, илимдин өнүгүү тарыхын чагылдырган макалалар үзгүлтүксүз жарыяланып турду. “ОшМУнун жарчысынын” 2014-жылдын №3 санына проф. Т.Т. Жумабаева жана доц. Г.М. Анарбаеванын авторлугундагы “Ош мамлекеттик университетинде 1939-2014-жылдарда илимдин өнүгүүсү” деген көлөмдүү илимий-популярдуу макала жарык көргөн ж.б.