Популяризация науки в обществе

2017-жылы ОшМУнун илимпоздору илимди коомчулукка жарыялоо, популяризациялоо боюнча массалык-маалымат каражаттарына көптөгөн материалдарды чагылдырышты (9-таблица).

Маселен, ОшТВ, ОшПирим, “Ынтымак”, ЭлТР, КТРК, “Ала-Тоо-24” ж.б. телеканалдарда, “Азаттык” ж.б. үналгыларда илимий, илимий-популярдуу, илимий иш-аракеттерди уюштуруу багыттарында маектерди, маалыматтарды беришти, автордук программаларды алып барышты. Шаардык, облустук, республикалык деңгээлдеги басма соз органдарында, илимий-популярдуу ж.б. журналдарга эмгектерди жарыкка чыгарышты. Түрдүү интернет сайттарга эмгектерин, макалаларын жайгаштырышты ж.б.

9-таблица

Факультеттер жана структуралар

Өткөрүлгөн конференциял ар , семинарлар , ж.б. илимий иш-чаралар

Конф., сем. ж.б. илимий иш-чараларга катышуу

ММКларда чыгуу

Илимий сапарлар жана стажировкалар

Адистешүү, квалификациясын жогорулат уу

А втордук күбөлүк төр

1.

Кыргыз филологиясы жана журналистика

6

4

14

2

11

-

2.

Орус филологиясы

9

9

-

2

39

-

3.

Дүйнөлүк тилдер жана маданият

7

9

2

2

12

-

4.

Бизнес жана менеджмент

17

5

-

1

44

-

5.

Эл аралык мамилелер

10

6

-

-

-

-

6.

Тарых

7

13

5

1

4

-

7.

Юридика

4

7

-

-

48

-

8.

Математика жана информациялык технологиялар

8

25

4

9

36

-

9.

Физика-техника

5

10

4

2

10

2

10.

Табият таануу жана география

7

22

5

1

24

-

11.

Медицина

16

6

2

2

11

-

12.

Эл аралык медицина

9

35

-

4

6

-

13.

Теология

6

8

6

1

1

-

14.

Педагогика жана дене тарбия

2

4

1

-

11

-

15.

Искусство

5

-

5

-

7

14

16.

Кыргыз кытай

-

5

-

6

11

-

17.

Кыргыз-Европа факультети

-

1

-

1

2

-

18.

Финансы-юридикалык коллеж

5

6

-

-

22

-

19.

Медициналык коллеж

(Ош шаарында)

4

22

-

1

50

-

20.

Медициналык коллеж

(Өзгөн шаарында)

8

-

-

-

33

-

21.

Гуманитардык-педагогикалык коллеж

3

-

-

-

19

-

22.

Педагогикалык билим берүүнү өркүндөтүү борбору

5

-

3

-

6

-

23.

Арашан гуманитардык институтунун теология факультети (Бишкек шаарында)

5

21

6

1

5

-

24.

Мамлекеттик тил кафедрасы

3

1

1

2

5

-

25.

Философия жана политология кафедрасы

1

1

-

-

6

-

Баары:

152

220

58

38

423

16