Проведённые конференции, семинары и их результативность

Өткөрүлгөн конференциялар, семинарлар жана алардын натыйжалуулугу

Университетте илимдин приоритеттүү багыттары боюнча алынган жыйынтыктар системалуу түрдө өткөрүлгөн аймактык, республикалык, эл аралык илимий конференцияларда, семинарларда, симпозиумдарда, форумдарда талкууланып келет.

2015-жылы университетте 19 республикалык, аймактык илимий конференциялар, семинарлар өткөрүлдү (8-таблица). Отчеттук жылда түрдүү илимий иш-чаралар менен биргеликте илимий конференциялардын, семинарлардын байма-бай өткөрүлгөндүгүн жана алардын натыйжалуулугун белгилөөгө болот.

Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыгы менен экономиканы өнүктүрүү жылы деп жарыяланганына байланыштуу, Кыргыз-Славян универитети менен биргеликте 2015-жылдын 16-17-апрелинде “Каржы жана каржылоо менджменти” боюнча Улуттук Биринчи конгресс өткөрүлдү. Конгресске Россиядан (Москва) эл аралык эксперт, каржылоо боюнча кеңешчи – Сикорская С.В., Кыргыз Республикасынан (Бишкек ш.) Росинбанктын аткаруучу директору – Сарбанов У.К., Кыргыз Республикасынан (Бишкек ш.) Депозиттерди коргоо агенттигинин директору – Касымов Ж., НПФ "Кыргызстан" түзүүчүсү, коомдук ишмер – Атаханов Ш.Е., "Кыргыз Концепт" компаниясынын Президенти Уметалиев Э.С., БААУнин (АУЦА) доценти, ф.-м.и.к. Кыдыралиев С.К., Ош шаарындагы банк системасынын, каржы уюмдарынын жетекчилери ж.б. көптөгөн адистер, Баткен, Жалал-Абад, Ош шаарларындагы ЖОЖдордун алдыңкы окумуштуулары катышышты.

Ош шаарынын Мэриясы, ОшМУ, КЭАссамблеясы, КЕАнын Түштүк бөлүмү жана ПРООНдун, ОБСЕнин каржылоосу менен Ош жергесинде тынчтыкты, ынтымакты жана туруктуулукту сактоо алкагында “Сулайман-Тоо – тынчтыктын жана ынтымактын символу” (“Сулайман-Тоо – символ мира и согласия”) кампаниясы өткөрүлдү. Кампания ичинде, “Маданият” багытында көргөзмөлор, флешмоб ж.б. уюштурулду:

· Ош шаарында, Ош областынын аймагында жашап жаткан элдердин биримдигин, ынтымакчылыгын, өз ара түшүнүүсүн арттыруу максатында билим берүү, маданият тармагында эмгектенген педагогдорду өсүп келе жаткан жаңы муундарда, жаштарда улуттун уңгулуу маданиятынын негизинде эстетикалык табитин өрчүтүү, таалим-тарбия берүүнү күчөтүү үчүн “Улуттук кийимдер кийгизилген куурчактарга” (Ош аймагында жашаган 13 улуттун куурчагына) сынактар жарыяланды. Сынактарга ОшМУнун искусство факультетинин жамааты, студенттери активдүү катышкандыгын, байгелүү орундарды жана биринчи орунга ээ болуп, баш байге – муздаткыч утуп алгандыгын баса белгилөөгө болот.

· «Сулайман-Тоо этегинде жашаган элдер» аттуу сүрөт көргөзмөлөрү, жаштар арасында флешмоб өткөрүлдү. Бул сынактарда да биздин окутуучуларыбыз, студенттерибиз активдүү катышып байгелүү орундарга ээ болушту.

· “Илим/билим берүү” багыты боюнча 2015-жылдын 22-май күнү ОшМУда “Сулайман-Тоо – тынчтыктын жана ынтымактын символу” деген жаштардан Республикалык конференциясы өткөрүлдү.

Конференциянын максаты :

1. Жаштар арасында тарыхий-маданий баалуулуктарды баалоо, сактоо, кийинки муундарга өткөрүп берүү маселелерин активдүү талкулоо үчүн туруктуу аянтча түзүү;

2. Учурда актуалдуу болуп жаткан динге, дин таанууга байланышкан көйгөйлөрдү жана диндин тынчтыкты сактоодогу ордуна токтолууга багытталган маселелерди активдуу ачык талкуулоого активдүү шарт түзүү;

3. Жаштарды аталган көйгөйлөрдү чечүү жолу үстүнөн иштөөгө багыттоо.

Конференция учурунда :

* Куурчактар көргөзмөсү «Куклы в национальных костюмах народов, проживающих в г. Ош и Ошской области»;

* Сүрөттөр көргөзмөсү: «Сулайман-Тоо этегинде жашаган элдер», («Народы, проживающие у подножия Сулайман-Тоо»);

* “Биримдик ынтымакта” (“Единство в согласии») деген темаларда видео-материалдардын конкурсу уюштурулду, жеңүүчүлөргө баалуу белектер тапшырылды.

· Конференцияга Бишкектеги ЖОЖдордун, Ыссык-Көл, Нарын, Талас, Баткен, Жалал-Абад областтарындагы ЖОЖдордун жаш окумуштуулары, студенттери активдүү катышышып, алдыңкы орун алгандарга баалуу белектер, сертификаттар тапшырылды.

Өткөрүлгөн аймактык, республикалык, эл аралык илимий

конференциялар, семинарлар

8-таблица

Өткөрүлгөн күнү

Уюштуруучулар,

жооптуулар

Конференциялар, семинарлар , симпозиумдар

1.

2015-жыл,

4-март

Жумабаева Т.Т.,

Анарбаева Г.М.

“Илимий-изилдөө иштерине киришүү” деген темадагы практикалык семинар

2.

2015-жыл,

15-апрель

Жумабаева Т.Т. (ОшМУ),

Калчекеева А. (КРСУ)

Первый Национальный Конгресс по финансам и финансовому менеджменту,

посвященный году развития экономики

3.

2015-жыл,

Апрель

Аттокурова А.

Алтыбаева М.

Ежегодная научно-методическая практическая конференция “VII Назаровские чтения”

4.

2015-жыл,

22-май

Жумабаева Т.Т.,

Ош шаарынын мэриясы жана

эл аралык уюмдар

“Сулайман-Тоо – тынчтыктын жана ынтымактын символу” аттуу эл аралык илимий-практикалык конференция

5.

2015-жыл,

29-30-май

Франциядагы БАИИ, Феррандо О., ОшМУ: Исаков К.А., Жумабаева Т.Т., Низамиев А.Г.

Борбордук Азиядагы суу ресурстарын башкаруу. Эл аралык жана жергиликтүү тажрыйбалар – Управление водными ресурсами в Центральной Азии. Международный и местный опыт

6.

2015-жыл,

9-11-июнь

Жумабаева Т.Т.,

Анарбаева Г.М.

Жаш окумуштуулар мектебинин илимий тренинг-семинары

7.

2015-жыл,

29-30-сентябрь

Калыгулова С.Ш.,

Уюштуруу комитети

Эл аралык котормочулар күнүнө арналган “Англис тили – котормонун күзгүсү” аттуу эл аралык конференция

8.

2015-жыл,

сентябрь

Анарбаева Г.М.,

Нурбаева А.

М. Өмүрканованын туулгандыгынын 100 жылдыгына карата бир айлык

9.

2015-жыл, сентябрь

Смадияров С.А.,

Арстанов С.А.

Мамлекеттик ишмер А. Сүйүнбаевдин туулгандыгынын 95 жылдыгына карата тегерек стол жана ачык сабактарды өткөрүү

10.

2015-жыл, 10-октябрь

Медицина факультети

Доцент К.А. Атахановдун 75 жылдыгына арналган эл аралык илимий-практикалык конференция

11.

2015-жыл, октябрь

Смадияров С.А.

КРдин Президентинин “1916-жылдагы трагедиялык окуялардын 100 жылдыгы жөнүндө” аттуу жарлыгына ылайык, Улуттук Боштондук көтөрүлүшү жана Үркүндүн 100 жылдыгына арналган илимий семинарлар

12.

2015-жыл,

октябрь

Нурбаева А.

Искусство факультетинин улук окутуучулары

К. Төрөгелдиева, М. Мамазаирова,

У. Тешебаевдердин жеке көргөзмөлөрү

13.

2015-жыл,

3-ноябрь

Жумабаева Т.Т.,

Анарбаева Г.М.

Ош медициналык коллежинин аспиранттары, окутуучулары үчүн “Илимий изилдөөлөрдүн методологиясы” деген темада тренинг-семинар

14.

2015-жыл,

6-ноябрь

Жумабаева Т.Т.,

Анарбаева Г.М.

МИТ жана искусство факультеттеринин аспиранттары, окутуучулары жана магистранттары үчүн “Илимий изилдөөлөрдүн методологиясы” деген темада тренинг-семинар

15.

2015-жыл,

18-ноябрь

Жумабаева Т.Т.,

Анарбаева Г.М.

Чет тилдер факультетинин аспиранттары, окутуучулары жана магистранттары үчүн “Илимий изилдөөлөрдүн методологиясы” деген темада

тренинг-семинар.

16.

2015-жыл,

5-ноябрь

Шаимкулов О.А.

К.К. Юдахиндин 125 жылдыгына арналган

“Мамлекеттик тил – мамлекеттүүлүктүн негизи” аттуу илимий практикалык конференция.

17

2015-жыл,

20-ноябрь

Жумабаева Т.Т.,

Анарбаева Г.М.

“Студент жана илимий-техникалык прогресс” аттуу аймактык студенттик илимий-практикалык конференция

18

2015-жыл,

20-21-ноябрь

Низамиев А.Г.

ОшМУнун эл аралык мамилелер факультетинин түзүлгөнүнүн 15 жылдыгына арналган “Фергана өрөөнү: кызматташтык жана коопсуздукту өнүктүрүү маселелери” деген темада илимий-практикалык конференция

19

2015-жыл,

27-ноябрь

Жумабаева Т.Т.,

Анарбаева Г.М.

Илим күнүнө карата кафедралардын илимий багыттары боюнча конференция

20

2015-жыл,

12-декабрь

Жумабаева Т.Т.,

Уюштуруу комитети

Академик Б.М. Мурзубраимовдун 75 жылдыгына арналган “Роль науки и образования в современных условиях глобализации” деген темада эл аралык илимий-практикалык конференция

Илим жана аспирантура бөлүмү тарабынан 3-ноябрдан тартып “Илимий изилдөөлөрдүн методологиясы” деген темадагы тренинг-семинарлардын цикли өткөрүлө башталды . Бул окуу жылындагы алгачкы тренинг-семинарлар 3-ноябрда ОшМУнун Оштогу медколлежине, 6-ноябрда математика жана информациялык технологиялар, искусство факультеттерине, 18-ноябрда чет тилдер факультетине өткөрүлдү. Бул иш-чараларга жалпысынан 120дан ашуун окутуучулар, аспиранттар, изденүүчүлөр жана магистранттар катышышты. Семинарларда илимий-изилдөө иш-аракеттерин уюштуруу маселелери, илимий-изилдөө иштерин жүргүзүүнүн негизги этаптары, илимий макаланы даярдоо, магистранттын илимий-изилдөө иштери ж.б. маселелер боюнча илимий иштер боюнча проректор, профессор Т.Т. Жумабаева, Илим жана аспирантура бөлүмүнүн башчысы, ф.-м.и.к., доцент Г.М. Анарбаевалар тарабынан баяндамалар жасалып тренингдер өткөрүлдү. Мындай иш-чаралар суроо-талапка ылайык мындан ары да улантыла бермекчи.

2015-жылдын 29-30-май күндөрү Франциянын Борбордук Азияны изилдөө институту менен биргеликте “Борбордук Азиядагы суу ресурстарын башкаруу. Эл аралык жана жергиликтүү тажрыйбалар – Управление водными ресурсами в Центральной Азии. Международный и местный опыт” деген темада эл аралык илимий-теориялык конференция өткөрүлдү. Конференцияга: – Франциядан: Франциянын Борбордук Азияны изилдөө институнун директору, с.и.д., профессор Феррандо О.; Сорбонна университетинин профессору Карью А.; – Өзбекстандан Улуттук университетинин профессору Хикматов Х.; – Казакстандан Аль-Фараби атындагы Казак Улуттук университетинин профессору Мылкайдаров А.Т., Казак РЭЦЦАнын профессору Абдуллаев И.Х., Казак-Немис университетинин профессору Януш-Павлетта Б.; –Таджикстандан Гафуров атындагы ХГУниверситинин профессору Рахимов А.И., Торайгуров атындагы ПГУнин профессору Царегородцева А.Г., Алькеев М.А.; КР УИАнын академиги Маматканов Д.М., Кыргыз Улуттук университетинин профессорлору, КР УИАнын геология институнан, г.и.д., профессору Аламанов С.К., КР каржы министринин орун басары, э.и.к. Кожошев А.О. ж.б. көптөгөн атактуу окумуштуулар, Улуттук Илимдер академиясынан, ЖОЖдордон жана ОшМУнун окумуштуулары баяндамалары менен катышышып, коюлган маселелер кызуу талкууланып, конференция өз максатына жетти.

2015-жылдын ноябрь айы университетте “Илим айлыгы” деп жарыяланды.

2015-жыл, 20-ноябрь күнү “Студент жана илимий-техникалык прогресс” аттуу аймактык студенттик илимий-практикалык конференция өткөрүлдү (Студенттик ИИ карагыла).

27-ноябрында илим күнүнө арналып ОшМУнун кафедраларынын илимий багыттарын каттоо карталарындагы темалары жана кафедралардагы илимий-изилдөө иштеринин жыйынтыктары талкууланган конференция өткөрүлдү. 2013-жылдын 14-ноябрында илим күнүнө арналган кафедралардын каттоодон өткөн (РК) илимий багыттары, темалары алкагында жүргүзүлгөн илимий-изилдөө иштеринин натыйжалары боюнча өткөрүлгөн конференцияда “Коомдук, социалдык-гуманитардык илимдер”, “Табигый, медициналык, инженердик-техникалык илимдер” секциялары иш алып барып, 38 баяндама жасалса, 2014-жылы 22-ноябрда 52 баяндама угулган, ал эми 2015-жылы 27-ноябрда 5 секцияда жалпысынан 106 баяндама пландаштырылган, бирок тилекке каршы көпчүлүк кафедра башчылыры жоопкерчиликсиз мамиле кылып жаткандыгынын натыйжасында эмдигиче өздөрүнүн кызматтык милдеттерине да формалдуулук менен мамиле жасагандыктан кафедранын илимий багытын тактай албай жаткандыгы, отчеттук маалымытынын жоктугунан конференцияга катышуудан качып жаткандыгы өкүнүчтүү.

Конференцияда кафедра башчылары жана илимий темалардын жетекчилери тарабынан 88 баяндама жасалды. Илимдин бир нече багыттары боюнча иш алып барган 5 секцияда суроо-жооптор активдүү берилип, кызуу талкуулар жүрдү. Иш-чаранын жыйынтыгында, 20 баяндама мыкты деп табылды, бааалуу сыйлыктар тапшырылды (2-Тиркеме).

Жогоруда аталган 2 конференция өткөрүлүп, “Мыкты монография”, “Мыкты окуу китеби”, “Мыкты окуу куралы”, “Мыкты окуу-усулдук колдонмо” конкурстары уюштурулду, атайын комиссия курамы бекитилип, иш алып барышты, жеңүүчүлөрү такталды, тиешелүү буйруктар даярдалды.

Илимдин философиясы жана тарыхы, чет тилдери боюнча жана 1-жолу кыргыз тили боюнча кандидаттык экзамендердин программалары такталып, экзамендик билеттер түзүлдү жана аталган предметтер боюнча тиешелүү комиссия курамы бекитилип кандидаттык экзамендер кабыл алынды.

2015-жыл 12-декабрь “Роль науки и образования в современных условиях глобализации” деген темада эл аралык илимий-практикалык конференция Б.М. Мурзубраимовдун 75 жылдык мааракесине карата уюштурулуп, жогорку деңгээлде өткөрүлдү. Конференцияга КР УИАнын 12 академиги, КР ЖК депутаттары, ЖАКтын төрагасы, Түркия, Кытай мамлекетинен окумуштуулар, Кыргызстандын ири илимий борборлорунан, ЖОЖдорунан окумуштуулар катышышып илимдин түрдүү тармактары боюнча 10 секцияда 221 баяндама угулуп, талкууланды. Жыйынтыгында, угулган баяндамалардын ичинен конкурстук комиссия курамы тарабынан мыкты деп табылган баяндамаларга тиешелүү дипломдор ыйгарылып келет. Мындан ары стимулдаштыруунун материалдык жагына да көңүл бурулат деген ойдомун.

ОшМУда 2005-2015-жылдары өткөрүлгөн республикалык, эл аралык илимий конференциялар, семинарлар, симпозиумдар, форумдардын сандык көрсөткүчтөрүнүн динамикасы 4-диаграммада берилген.

4-диаграмма

Ал эми кафедранын, факультеттин, университеттин жана шаардын деңгээлинде 145 конференция, семинар ж.б. иш-чаралар өткөрүлгөн (9-таблица).

Өткөрүлгөн конференциялардын материалдары “ОшМУнун жарчысы” илимий жыйнагынын атайын сандарында жарык көрдү.

Факультеттерде, кафедраларда өткөрүлгөн илимий жана илимий-усулдук семинарлар . Бул багыттагы иш-аракеттер кыргыз филологиясы жана журналистика, математика жана информациялык технологиялар, бизнес жана менеджмент, педагогика жана дене тарбия, теология, физика-техника, медицина, табият таануу жана география факультеттеринде жана финансы-юридикалык коллежинде талапка ылайык жүргүзүлө тургандыгын белгилөөгө болот.