Кандидатские и докторские диссертации

Илимий жана илимий-педагогикалык кадрларды даярдоо

2016-жылы ОшМУда 4 докторлук, 24 кандидаттык диссертация корголгон. Дагы бир топ докторлук жана кандидаттык диссертациялар даярдалып, коргоо алдында Диссертациялык кеңештерде кезекте турат. Ал эми 2006-2016-жылдары ОшМУнун окумуштуулары тарабынан 21 докторлук жана 250 кандидаттык диссертациялар корголгон (1-диаграмма).

Доктордук диссертациялар – 4

1. Убайдуллаев Мирланбек Байдусенович (экономика), Бишкек, 29.06.2016

2. Кулуева Чынара Раимкуловна (экономика), Бишкек, 16.09.2016

3. Райымкулов Оторбай Райымкулович (медицина), Бишкек, 01.10.2016

  1. Муратов Жанибек Кудайбакович (медицина), Бишкек, 28.12.2016

Кандидаттык диссертациялар – 24

1. Абдыкеримова Малика Нышанбаевна (филология), Бишкек, 26.05.2016

2. Айтбай кызы Айгүл (педагогика), Бишкек, 18.05.2016

3. Беделова Нургуль Салибаевна (физика-математика), Ош, 30.06.2016

4. Болотакунова Гульзат Жолдошбековна (филология), Бишкек, 14.10.2016

5. Дуванаева Карачач Токтоматовна (филология), Бишкек, 19.10.2016

6. Жаамбаева Анара Кеңешовна (медицина), Бишкек, 24.06.2016

7. Кайкыбашова Айзада Келдибаевна (филология), Бишкек, 03.02.2016

8. Кудуев Алтынбек Жалилбекович (математика), Бишкек, 23.12.2016

9. Курбанбаева Нуржамал Нажимидиновна (математика), Ош, 23.09.2016

10. Мамашов Нурбек Максутович (медицина), Бишкек, 29.12.2016

11. Мамутов Мансур Тайлович (филология), Бишкек, 22.01.2016

12. Мурзабаев Көчкөнбай Кудайбердиевич (педагогика), Бишкек, 23.03.2016

13. Орунбаева Бибигүль Маматовна (экология), Ош, 21.01.2016

14. Ормокеева Рахат Козуевна (филология), Бишкек, 16.11.2016

15. Осмонов Тагайбек Жеңишбаевич (медицина), Бишкек, 08.11.2016

16. Райимбердиева Зыйнаткан Сыдыковна (педагогика), Бишкек, 30.09.2016

17. Сагындыкова Рахат Жумабаевна (филология), Бишкек, 24.06.2016

18. Ташиев Ниязали Маметибраимович (экономика), Ош, 23.12.2016

19. Ташматова Назгүл Маматумаровна (медицина), РФ, Новосибирск, 27.05.2016

20. Токоева Ажар Батырбековна (экономика), Ош, 26.02.16

21. Эргешова Аида Мамадаминовна (экономика), Ош, 29.01.16

22. Эркебаев Улукбек Заирбекович (математика), Ош, 30.06.2016

23. Шаанов Талант Мурадиллаевич (тарых), Бишкек, 23.09.2016

24. Ысмаилова Райкан Апжапаровна (философия), Бишкек, 02.11.2016

Бул маалыматтан экономика, медицина, филология жана математика багыттарында диссертациялардын көбүрөөк корголгондугу көрүнүп турат. Ал эми 10 изденүүчү (физика-математика, филология, экономика багыттарындагы) кандидаттык диссертацияларын ОшМУ жана Кыргыз-Россия Славян университетинин алдындагы Диссертациялык кеңештерде коргошкон.

ОшМУда 2016-жылы корголгон диссертациялардын факультеттер боюнча көрсөткүчү

3-таблица

Факультеттер жана структуралар

Корголгон диссертациялардын саны

кандидаттык

докторлук

1.

Кыргыз филологиясы жана журналистика

1

2.

Орус филологиясы

2

-

3.

Дүйнөлүк тилдер жана маданият

5

-

4.

Бизнес жана менеджмент

2

2

5.

Эл аралык мамилелер

-

-

6.

Тарых

1

-

7.

Юридика

-

-

8.

Математика жана информациялык технологиялар

5

-

9.

Физика-техника

-

-

10.

Табият таануу жана география

-

-

11.

Медицина

2

1

12.

Эл аралык медицина факультети

2

1

13.

Теология

-

-

14.

Педагогика жана дене тарбия

1

-

15.

Искусство

-

-

16.

Финансы-юридикалык коллеж

1

-

17.

Медициналык коллеж (Ош шаарында)

2

-

18.

Медициналык коллеж (Өзгөн шаарында)

-

-

19.

Педагогикалык билим берүүнү өркүндөтүү

борбору

-

-

20.

Арашан гуманитардык институтунун теология факультети

(Бишкек шаарында)

-

-

21.

Мамлекеттик тил кафедрасы

-

-

22.

Философия жана политология кафедрасы

-

Баары:

24

4

2016-жылы диссертацияларды коргоонун көрсөткүчтөрүн факультеттер боюнча иликтесек, математика жана информациялык технологиялар, дүйнөлүк тилдер жана маданият, медицина, эл аралык медицина факультеттеринде салыштырмалуу жогорку көрсөткүчтөр болгондугун белгилөөгө болот.

2006-2016-жылдардын аралыгында илимдин кандидаты жана илимдин доктору окумуштуулук даражаларына ээ болгон окутуучулардын сандык көрсөткүчү 1-диаграммада берилди.

Диссертацияларды коргоонун динамикасы (2006-2016-жылдар)

1- диаграмма

2017-жылга карата илимий багыттар боюнча илимдин докторлорунун жана кандидаттарынын саны 4-таблицада берилген.

Илимдин багыттары боюнча докторлордун жана кандидаттардын саны

4-таблица

Шифри жана багыты

Илимдин докторлору

Илимдин кандидаттары

штат.

совм.

штат.

совм.

1.

01.00.00 – физика-математика илимдери

9

1

30

1

2.

02.00.00 – химия илимдери

3

-

14

-

3.

03.00.00 – биология илимдери

3

-

22

-

4.

05.00.00 – техника илимдери

2

-

11

-

5.

07.00.00 – тарых илимдери

3

1

52

2

6.

12.00.00 – юридика илимдери

7.

09.00.00 – философия илимдери

8.

23.00.00 – политология

9.

08.00.00 – экономика илимдери

5

-

29

8

10.

10.00.00 – филология илимдери

5

-

44

2

11.

11.00.00 – география илимдери

2

-

4

-

12.

25.00.00 – жер жөнүндөгү илим

13.

13.00.00 – педагогика илимдери

2

-

47

-

14.

19.00.00 – психология илимдери

15.

14.00.00 – медицина илимдери

13

4

54

27

Баары:

47

6

307

40

ОшМУда илимий-педагогикалык кадрлардын даярдалуусуна университеттин аспирантурасынын, илимдин 15ке жакын адистиги боюнча кандидаттык жана доктордук диссертацияларды коргоону уюштуруп жаткан 6 Диссертациялык Кеңештин жана илимий жетекчи болушкан көптөгөн чыгаан илимпоздордун өбөлгө болгондугун баса белгилөөгө болот. Маселен, 2016-жылы чыгаан окумуштуулардын бири – филология багытында кандидаттык диссертацияларын коргогон 5 изденүүчүнүн (М.Н. Абдыкеримова,

Г.Ж. Болотакунова, А.К. Кайкыбашова, Р.К. Ормокеева, Р.Ж. Жумабаева) жетекчиси, ОшМУдагы Д 10.14.500 Диссертациялык кеңешинин төрагасы, филол.и.д., профессор

К.З. Зулпукаров.

Албетте, мындан ары да кафедранын, факультеттин илимий потенциалын жогорулатууда, тиешелүү иш-аракеттерди жүргүзүү маселеси кафедра башчыларынын, декандардын негизги милдеттеринин бири болууга тийиш.

ОшМУда илимий-изилдөө иштерин жүргүзүү үчүн материалдык колдоо көрсөтүү көптөн бери жүргүзүлүп келет. Тактап айтканда, 2012-жылдын октябрь айынан баштап кандидаттык диссертация коргогон окутуучулар 20 000 сом, докторлук диссертация коргогон доценттер 40 000 сом акчалай сыйлык алышса, 2014-жылдын 24-январынан баштап кандидаттык диссертация коргогон окутуучулар 25 000 сом, докторлук диссертация коргогон доценттер 50 000 сом акчалай сыйлык алышкан, ал эми 2015-жылдын 5-мартынан баштап кандидаттык диссертация коргогон окутуучулар 30 000 сом, докторлук диссертация коргогон доценттер 60 000 сом акчалай сыйлык алышат. Албетте, бул чечим илимий-изилдөө иштерин өнүктүрүүгө, илимдин кандидаттары жана докторлору үчүн чоң стимул болоору талашсыз.