Кандидатские и докторские диссертации

Илимий жана илимий-педагогикалык кадрларды даярдоо

2017-жылы ОшМУда 4 докторлук, 21 кандидаттык диссертация корголгон. Дагы бир топ докторлук жана кандидаттык диссертациялар даярдалып, коргоо алдында Диссертациялык кеңештерде кезекте турат. Ал эми 2007-2017-жылдары ОшМУнун окумуштуулары тарабынан 22 докторлук жана 257 кандидаттык диссертациялар корголгон (1-диаграмма).

Доктордук диссертациялар – 4

1. Абдиев Азамат Шакирович (медицина), Бишкек, 23.11.2017

2. Джоробаева Мукадас Абдижалиловна (экономика), Бишкек, 02.11.2017

3. Жамгырчиева Гулина Төлөбаевна (филология), Бишкек, 31.05.2017

4. Калматов Роман Калматович (медицина), Бишкек, 14.04.201

Кандидаттык диссертациялар – 21

1. Абдилайып уулу Өмүрбек (экономика), Жалал-Абад, 24.02.2017

2. Абдыкадыров Санжар Кубатович (экономика), Жалал-Абад, 24.02.2017

3. Абжапарова Динара Амалбековна (геодезия), Новосибирск, 19.12.2017

4. Ажибаева Зулайка Сулаймановна (медицина), Бишкек, 20.11.2017

5. Азимов Бектур Абдырахманович (математика), Ош, 20.10.2017

6. Алиева Чынара Мукашовна (педагогика), Бишкек, 13.12.2017

7. Аркабаев Нуркасым Кылычбекович (математика), Ош, 20.10.2017

8. Байтикова Бактыгуль Батырбековна (педагогика), Бишкек, 20.10.2017

9. Жантураева Бактыгул Турдалиевна (медицина), Бишкек, 23.03.2017

10. Жээнтаева Жыпаргүл Кеңешовна (паразитология, экология), Ош, 26.05.2017

11. Калмаматова Замира Абдырахмановна (социалдык философия), Бишкек, 24.02.2017

12. Карашева Нурмира Казаковна (философия), Бишкек, 24.11.2017

13. Каримова Назгүл Абдижалиловна (медицина), Бишкек, 28.04.2017

14. Кенжеева Максуда Абдулайиповна (экономика), Жалал-Абад, 24.03.2017

15. Маткасымова Айжан Ташболотовна (медицина), Бишкек, 26.01.2017

16. Мирзаева Айгуль Кадыровна (юридика), Ош, 31.10.2017

17. Рустамова Дилнара Акрамовна (социология), Бишкек, 27.01.2017

18. Сейдалиева Мира (философия), Бишкек, 24.11.2017

19. Суркеева Динара Бекмаматовна (филология), Бишкек, 22.09.2017

20. Токторбекова Нурзыйнат Асаналиевна (тарых), Бишкек, 14.10.2017

21. Төрөбаева Данакан Калкожоевна (педагогика), Бишкек, 19.04.2017

Бул маалыматтан медицина, экономика, жана педагогика багыттарында диссертациялардын көбүрөөк корголгондугу көрүнүп турат.

ОшМУда 2017-жылы корголгон диссертациялардын факультеттер боюнча көрсөткүчү

3-таблица

Факультеттер жана структуралар

Корголгон диссертациялардын саны

кандидаттык

докторлук

1.

Кыргыз филологиясы жана журналистика

-

1

2.

Орус филологиясы

-

-

3.

Дүйнөлүк тилдер жана маданият

2

-

4.

Бизнес жана менеджмент

3

1

5.

Эл аралык мамилелер

-

-

6.

Тарых

-

-

7.

Юридика

3

-

8.

Математика жана информациялык технологиялар

2

-

9.

Физика-техника

-

-

10.

Табият таануу жана география

1

-

11.

Медицина

4

1

12.

Эл аралык медицина факультети

2

1

13.

Теология

-

-

14.

Педагогика жана дене тарбия

-

-

15.

Искусство

-

-

16.

Кыргыз-Кытай

-

-

17.

Кыргыз-Европа

-

-

18.

Финансы-юридикалык коллеж

-

-

19.

Медициналык коллеж (Ош шаарында)

2

-

20.

Медициналык коллеж (Өзгөн шаарында)

-

-

21.

Гуманитардык-педагогикалык коллеж

1

-

22.

Педагогикалык билим берүүнү өркүндөтүү

борбору

-

-

23.

Арашан гуманитардык институтунун теология факультети

(Бишкек шаарында)

-

-

24.

Мамлекеттик тил кафедрасы

1

-

25.

Философия жана политология кафедрасы

-

-

Баары:

21

4

2017-жылы диссертацияларды коргоонун көрсөткүчтөрүн факультеттер боюнча иликтесек, медицина, бизнес жана менеджмент, юридика факультеттеринде салыштырмалуу жогорку көрсөткүчтөр болгондугун белгилөөгө болот.

2007-2017-жылдардын аралыгында илимдин кандидаты жана илимдин доктору окумуштуулук даражаларына ээ болгон окутуучулардын сандык көрсөткүчү 1-диаграммада берилди.

Диссертацияларды коргоонун динамикасы (2007-2017-жылдар)

2017-жылга карата илимий багыттар боюнча илимдин докторлорунун жана кандидаттарынын саны 4-таблицада берилген.

Илимдин багыттары боюнча докторлордун жана кандидаттардын саны

4-таблица

Шифри жана багыты

Илимдин докторлору

Илимдин кандидаттары

штат.

совм.

штат.

совм.

1.

01.00.00 – физика-математика илимдери

9

1

31

2

2.

02.00.00 – химия илимдери

4

-

14

-

3.

03.00.00 – биология илимдери

3

1

22

-

4.

05.00.00 – техника илимдери

2

-

11

2

5.

07.00.00 – тарых илимдери

3

2

53

2

6.

12.00.00 – юридика илимдери

7.

09.00.00 – философия илимдери

8.

23.00.00 – политология

9.

08.00.00 – экономика илимдери

5

1

32

8

10.

10.00.00 – филология илимдери

5

-

45

2

11.

11.00.00 – география илимдери

2

-

4

-

12.

25.00.00 – жер жөнүндөгү илим

13.

13.00.00 – педагогика илимдери

2

-

47

-

14.

19.00.00 – психология илимдери

15.

14.00.00 – медицина илимдери

13

9

57

28

Баары:

4 8

14

3 1 6

44

Ал эми аспиранттардын жана изденүүчүлөрдүн факультеттер боюнча сандык көрсөткүчтөрү 2-таблицада берилген.

ОшМУда илимий-изилдөө иштерин жүргүзүү үчүн материалдык колдоо көрсөтүү көптөн бери жүргүзүлүп келет. Тактап айтканда, 2012-жылдын октябрь айынан баштап кандидаттык диссертация коргогон окутуучулар 20 000 сом, докторлук диссертация коргогон доценттер 40 000 сом акчалай сыйлык алышса, 2014-жылдын 24-январынан баштап кандидаттык диссертация коргогон окутуучулар 25 000 сом, докторлук диссертация коргогон доценттер 50 000 сом акчалай сыйлык алышкан, ал эми 2015-жылдын 5-мартынан баштап кандидаттык диссертация коргогон окутуучулар 30 000 сом, докторлук диссертация коргогон доценттер 60 000 сом акчалай сыйлык алышат. Албетте, бул колдоо илимий-изилдөө иштерин өнүктүрүүгө, илимдин кандидаттары жана докторлору үчүн чоң стимул болоору талашсыз.