Кандидатские и докторские диссертации

2005-2015-жылдары ОшМУнун окумуштуулары тарабынан 23 докторлук жана 240 кандидаттык диссертациялар корголгон (1-диаграмма). Дагы бир топ докторлук жана кандидаттык диссертациялар даярдалып, коргоо алдында Диссертациялык кеңештерде кезекте турат. ОшМУда илимий-изилдөө иштерин жүргүзүү үчүн материалдык колдоо көрсөтүү көптөн бери жүргүзүлүп келет. Тактап айтканда, 2012-жылдын октябрь айынан баштап кандидаттык диссертация коргогон окутуучулар 20 000 сом, докторлук диссертация коргогон доценттер 40 000 сом акчалай сыйлык алышса, 2014-жылдын 24-январынан баштап кандидаттык диссертация коргогон окутуучулар 25 000 сом, докторлук диссертация коргогон доценттер 50 000 сом акчалай сыйлык алышкан, ал эми 2015-жылдын 5-мартынан баштап кандидаттык диссертация коргогон окутуучулар 30 000 сом, докторлук диссертация коргогон доценттер 60 000 сом акчалай сыйлык алышат. Албетте, бул чечим илимий-изилдөө иштерин өнүктүрүүгө, илимдин кандидаттары жана докторлору үчүн чоң стимул болоору талашсыз.

201 5 -жылы ОшМУда 3 докторлук, 30 кандидаттык диссертация корголгон.

Докторлук диссертациялар – 3

  1. Маметова Алтынай Сулеймановна (химия), Бишкек, 25.09.15.
  2. Сабирова Венера Кубатовна (филология), Душанбе, 2015.
  3. Элчиев Жаанбай (филология), Бишкек, 30.06.15.

Кандидаттык диссертациялар – 30

1. Абдрахманов Оёнбек Эмилович (экономика), Ош, 16.10.14.

2. Амиралиев Семетей Манасович (филология), Бишкек, 30.01.15.

3. Апышова Аида Кабыловна (тарых), Бишкек, 18.09.15.

4. Аргынбаева Акмарал Турдалыевна (экология, микробиология), Ош, 21.04.15.

5. Асанбекова Жамиля Жекшеналиевна (педагогика), Бишкек, 22.05.15.

6. Атырова Рахат Сулаймановна (математика), Ош, 25.09.15.

7. Давлатова Сара Жамаловна (түрк тили), Бишкек, 23.04.15.

8. Жообасарова Динара Жаамбаевна (медицина), Бишкек, 26.05.15.

9. Жутанова Гүлмира Атанбековна (педагогика), Бишкек, 24.04.15.

10. Зулпукарова Дамира Исмаиловна (педагогика), Ош, 24.04.15.

11. Исаева Мактым Абдыкеримовна (педагогика), Бишкек, 26.05.15.

12. Камардинова Уялкан Нурмаматовна (филология), Бишкек, 18.09.15.

13. Касиева Гүлсара Кеңешовна (медицина), Бишкек, 26.06.15.

14. Кедейбаева Дильбара Арстаналиевна (математика), Бишкек, 24.04.15.

15. Маразыков Нурабидин Камчыевич (тарых), Бишкек, 28.03.15.

16. Муратова Жанара Кочкоровна (медицина), Бишкек, 03.03.15.

17. Мырзашева Назгул Мамасадыковна (медицина), Бишкек, 25.06.15.

18. Ормонкулов Тагайбек Топчубаевич (биология), Бишкек, 25.09.15.

19. Орунбаева Гүлкайыр Жолоновна (философия), Бишкек, 09.01.15.

20. Садыкова Алтынай Акпаралиевна (медицина), Бишкек, 30.10.14.

21. Самиев Калыбек Тартаңкушович (география), Бишкек, 23.10.15.

22. Стамалиев Кутманалы Ыманалиевич (зоология), Бишкек, 19.12.14.

23. Султанова Айжан Турдалиевна (тарых), Бишкек, 29.05.15.

24. Умаров Талант Нурдинович (педагогика), Бишкек, 26.06.15.

25. Чыныкеева Гүлназ Эргешалиевна (тарых), Бишкек, 24.01.15.

26. Эркебаев Ташболот Абдивалиевич (биология), Бишкек, 30.10.15.

27. Дейдиева Фарида Насировна (педагогика), Бишкек, 20.02.15.

28. Бугубаева Махабат Миталиповна (медицина), Бишкек, 30.06.15.

29. Аттокурова Гүлмира Нышанбаевна (медицина), Бишкек, 20.10.15.

30. Талиев Айдар Талиевич (математика), Ош, 30.06.15.

ОшМУда 2015-жылы корголгон диссертациялардын

факультеттер боюнча көрсөткүчү

5-таблица

Факультеттер жана структуралар

Корголгон диссертациялардын саны

кандидаттык

докторлук

1.

Кыргыз филологиясы жана журналистика

1

1

2.

Орус филологиясы

-

1

3.

Чет тилдер

-

-

4.

Бизнес жана менеджмент

1

-

5.

Эл аралык мамилелер

-

-

6.

Тарых

4

-

7.

Юридика

-

8.

Математика жана информациялык технологиялар

3

-

9.

Физика-техника

-

-

10.

Табият таануу жана география

4

-

11.

Медицина

7

1

12.

Теология

-

-

13.

Педагогика жана дене тарбия

1

-

14.

Искусство

-

-

15.

Финансы-юридикалык коллеж

1

1

16.

Медициналык коллеж (Ош шаарында)

6

-

17.

Медициналык коллеж (Өзгөн шаарында)

-

-

18.

Педагогикалык билим берүүнү өркүндөтүү

борбору

2

-

19.

Арашан гуманитардык институтунун теология факультети

(Бишкек шаарында)

-

-

20.

Мамлекеттик тил кафедрасы

-

-

21.

Философия жана политология кафедрасы

-

Жалпысынан:

30

3

2005-2015-жылдардын аралыгында илимдин кандидаты жана илимдин доктору окумуштуулук даражаларына ээ болгон окутуучулардын сандык көрсөткүчү 1-диаграммада берилди.

Диссертацияларды коргоонун динамикасы (200 5 -201 5 -жылдар)