Заявление абитуриента
Сынак тапшыруучу абитуриенттин арызы:
      - кыргыз тилинде
      - орус тилинде
      - англис тилинде

Гранттык комиссия сунуштаган абитуриенттин арызы:
      - кыргыз тилинде
      - орус тилинде