Объявления

Маалымат библиографиялык бөлүмдө(борбордук китепкана 211-кана) 2018 - жылдын экинчи жарым жылдыгына мезгилдүү басылмаларга жазылуу жүрүп жатат.

Урматтуу структуранын жетекчилери, факультет декандары жана кафедранын башчылары, сиздерден Республикалык жана чет өлкөлүк мезгилдүү басылмаларга билдирүүлөрдү күтөбүз.
992 16:16 29-03-2018

                 

Объявления

|< 1 >|