Новости

ОшМУнун студенттик акыйкатчы аппаратынын төрагасы менен студенттердин жолугуушусу

Укуктук-лекциялык жолугушуунун графиги

Факультет

Курсу

Өтүүчү жайы

Убактысы

Жооптууулар

1

ТТжГФ

1

ТТжГ факультетинин чоң актылык залы

11.09.12

14:00

декандын тарбия иштери орун басарлары, жаштар комитеттери

2

Теология

1

ТТжГ факультетинин чоң актылык залы

11.09.12

14:00

декандын тарбия иштери орун басарлары, жаштар комитеттери

Факультет

Курсу

Өтүүчү жайы

Убактысы

Жооптууулар

1

Медицина

1

ТТжГ факультетинин чоң актылык залы

13.09.12

14:00

декандын тарбия иштери орун басарлары, жаштар комитеттери

2

Медициналык

коллеж

1

ТТжГ факультетинин чоң актылык залы

13.09.12

14:00

декандын тарбия иштери орун басарлары, жаштар комитеттери

Факультет

Курсу

Өтүүчү жайы

Убактысы

Жооптууулар

1

МжИТ

1

ОшМУнун чон актылык залы

15.09.12

14:00

декандын тарбия иштери орун басарлары, жаштар комитеттери

2

ФТФ

1

ОшМУнун чон актылык залы

15.09.12

14:00

декандын тарбия иштери орун басарлары, жаштар комитеттери

Факультет

Курсу

Өтүүчү жайы

Убактысы

Жооптууулар

1

Дүйнөлүк тилдер жана маданият

1

ОшМУнун чон актылык залы

18.09.12

14:00

декандын тарбия иштери орун басарлары, жаштар комитеттери

2

Искусство

1

ОшМУнун чон актылык залы

18.09.12

14:00

декандын тарбия иштери орун басарлары, жаштар комитеттери

Факультет

Курсу

Өтүүчү жайы

Убактысы

Жооптууулар

1

Кыргыз-Кытай

1

ОшМУнун чон актылык залы

20.09.12

14:00

декандын тарбия иштери орун басарлары, жаштар комитеттери

2

Кыргыз-Европа

1

ОшМУнун чон актылык залы

20.09.12

14:00

декандын тарбия иштери орун басарлары, жаштар комитеттери

Факультет

Курсу

Өтүүчү жайы

Убактысы

Жооптууулар

1

Тарых

1

Тарых Факультетинин чоң актылык залы

22.09.12

14:00

декандын тарбия иштери орун басарлары, жаштар комитеттери

2

Юридика

1

Тарых Факультетинин чоң актылык залы

22.09.12

14:00

декандын тарбия иштери орун басарлары, жаштар комитеттери

Факультет

Курсу

Өтүүчү жайы

Убактысы

Жооптууулар

1

Кыргыз филологиясы

1

4-«а»жатакананын

чоң актылык залы

25.09.12

14:00

декандын тарбия иштери орун басарлары, жаштар комитеттери

2

Орус филологиясы

1

4-«а» жатакананын чоң актылык залы

25.09.12

14:00

декандын тарбия иштери орун басарлары, жаштар комитеттери

Факультет

Курсу

Өтүүчү жайы

Убактысы

Жооптууулар

1

Эл аралык

мамилелер

1

4-«а» жатакананын чоң актылык залы

27.09.12

14:00

декандын тарбия иштери орун басарлары, жаштар комитеттери

2

Педагогика

жана

дене тарбия

1

4-«а» жатакананын чоң актылык залы

27.09.12

14:00

декандын тарбия иштери орун басарлары, жаштар комитеттери

Факультет

Курсу

Өтүүчү жайы

Убактысы

Жооптууулар

1

Бизнес жана

менеджмент

1

Бизнес жана менеджент факультетинин чоң актылык залында

29.09.12

14:00

декандын тарбия иштери орун басарлары, жаштар комитеттери

2

Финансы

юридикалык

колледж

1

Бизнес жана менеджент факультетинин чоң актылык залында

29.09.12

14:00

декандын тарбия иштери орун басарлары, жаштар комитеттери

ОшМУнун студенттик

акыйкатчы аппаратынын

жетекчиси: Орозали уулу Б

1466 19:36 08-09-2017

                 

Новости

|< 1 2 >|