News Архив

1200 15:30 06-04-2018

Ачык сабак

Ачык сабак

1495 15:20 06-04-2018

Мамлекеттик тил

1576 15:18 28-02-2018

мамлекеттик тил кафедрасы

1278 15:16 28-02-2018
Мамлекеттик тил кафедрасы
2016-жылдын 25-майынан 27-майына чейин ОшМУнун структура жетекчилери жана профессордук-окутуучу курамы үчүн өткөрүлгөн семинарга кафедра башчысы, доцент Ф.Алиева, окутуучулар Нурмаматова М., Толубаева Г., Айтибаева Ж., Максутова Ж., Акишөва Г., Караева Н. катышышты. Семинарда Кыргыз Билим берүү Академиясынын Педагогика жана кесиптик билим берүү лабораториясынын башчысы, п.и.д, профессор Добаев К.Д. өткөрдү. Семинар жогорку мектептин окутуучуларынын квалификациясын жогорулатуу багытында болду. 27-май күнү башкы корпустун жыйындар залында "Манас баяны" кербени менен болгон жолугушууга кафедра башчысы жана кафедранын бардык мүчөлөрү катышышты. Анда кытайлык окумуштуу Макелек Өмүрбай уулу "Манастын акылы" деген эмгегин презентациялады жана кербендин башка мүчөлөрү менен кызыктуу маек болду.Ошондой эле кербендин таланттуу ырчыларынын жагымдуу ырлары жаңырды. 27-май күнү чоң актылык залда кафедранын жамааты ОшМУнун ректору, профессор К.А.Исаков менен жолугушууга катышты.