Bölüm hakkında
   

Oş devlet üniversitesi rektörünün 1 Ekim 2011’de 497 numaralı emriyle kurulmuştur. Bölüm başkanlığına Tıp kolejinin tüm pedagoji kadrosunun katılımıyla gerçekleşen seçimde 1964 doğumlu, 1986’da Devlet Tıp enstitüsü eczacılık bölümü mezunu, yüksek eczacılık ihtisas sahibi Corobaeva Gümüşay Aldırakovna seçilmiştir. G.A.Corobaeva, 2013 eylüle kadar çalışmıştır. Onun yöneticiliği altında aşağıdaki gibi çalışmalar gerçekleşmiştir:

1. Bölümün teknik mali merkezini oluşturmak ve onu sağlamlaştırmak için aşağıdaki laboratuvarlar oluşturulmuştur: *Eczacılık kimya laboratuvarı, *Eczacılık teknik laboratuvarı, genel alanı 30 metre karedir; * Eczacılık laboratuvarı, genel alanı 30 metre karedir. Pratik işleri gerçekleştirmek için 6 sınıf, 4 dershane tüm gerekli araçlarla donatılmıştır.

2. Bölümde öğretilecek botanik, farmakognozi, eczacılık, eczacılık kimya, eczacılık teknoloji, klinik eczacılık ve eczaneyi oluşturmanın iktisadi dersleriyle ilgili çalışma programları, pratik ve konuşma dersleri materyallerinin kaynakları gösterilmiştir ve özel kılavuz olarak yayınlanmıştır.

3. Bölümün bazında 5 çeşitli eğitim üretim pratiklerini organize etmek ve başarılı tarzda gerçekleştirmek için, özel programlar düzenlenmiştir; gerekli kurumlar ile anlaşmalar (Oş şehrindeki mesuliyeti sınırlı olan kurumu "Farm" - №5, №141 eczaneleri, Oş il çocuk hastanesinin №860 eczanesi, Oş şehir hastanesinin №893 eczanesi, ‘Kara Şoro’ devlet milli parkı, Oş şehrindeki Kara Suu ilçesi merkezi hastanesinin eczanesi) yapılmıştır ve öğrencilerin pratiklerini yüksek derecede gerçekleştirmek için gerekli şartlar oluşturulmuştur.

4. Bölümün öğretim görevlileri ve öğrencileri için aşağıdaki gibi kurs ve seminerler gerçekleşmiştir: ‘İlaç – düşman, ilaç – dost’, ‘AIDS tehlikeli hastalıktır.

5. Bölümdeki öğretim görevlilerinin bilimini yine de geliştirmeye önem gösteriliyor. Öğretim görevlileri aşağıdaki kurslardan geçmişlerdir: eleştirel düşünmeyi geliştirmek, pedagoji ve psikoloji, bilgisayar eğitimi, eczacılığın günümüzdeki faaliyeti.

6. Bölümde sosyal işlere aktif katılmak âdeti yer almıştır. 2013 Eylülden 2014 Ekime kadar bölümü Dr. Doç. Şamırbek Bekmamatov yönetmiştir. 11 Ekim 2014’ten itibaren Oş Devlet Üniversitesi rektörünün №684 emriyle bölüm başkanlığına doçent Dr. Doç. Orunbek Kolonov tayin edilmiştir. Günümüzde başarılı tarzda çalışmaktadır.

Dr. Doç. Orunbek Kolonov’un yöneticiliği altında aşağıdaki işler ele alındı:

- Zamanın isteklerine uygun müfredatları, eğitim programlarını ve onların çalışma programlarını her ders için yeniden oluşturmak ve geliştirmek, bunların her öğrenciye ya da ilgi duyan taraflara ulaşmasını sağlamak.

- Bölümde öğretilen derslerle ilgili konuşma, pratik derslerin kaynaklarını Kırgız ve Rus dillerinde yeniden göstermek, oluşturmak ve geliştirmek.

- Her dersle ilgili yeterli derecede ve kaliteli edebiyatlarla temin etmek, bununla birlikte elektron derslikleri yaygın kullanmaya başlamak.

- Dersin programa uygun tüm içeriğini içeren test materyallerini oluşturmak ve bunlarla öğrencileri sürekli temin etmek.

- Öğretimin kredi teknolojisini pratikte kullanmak ve onların verimliliğini çoğaltmak.

- Her konuşma ve pratik dersleri zamanın isteklerine göre gösteri vb. araçlarla temin etmeye ve onları pratikte kullanmaya ulaşmak.

- Bölümün öğretim elemanlarının bilimlerini ve onların mesleki yeterliliklerini geliştirmeye önem vermek, onu sistemleştirmek.

- Bölümdeki 4 eğitim üretim pratiklerini düzenlemek, zamanın isteklerine göre uygunlaştırmak.

- Bölümü bilgisayar ve diğer araçlarla donatmak.

- Eczacılık mesleğini uluslararası bağımsız akredite etmeye çaba göstermek. Son zamanlarda bölümde yine iki sınıf oluşturuldu. Onlar zamana uygun eczane ve ‘Eczacılık iktisadinin temelleri’ dersiyle ilgi sınıf. Bölümde öğretim görevlilerinin arasında olumlu psikolojik atmosferi oluşturmaya çaba göstermek.