News Архив

Үзгүлтүксүз билим берүү институту
Үзгүлтүксүз билим берүү институттунун иш аткаруу миссиясы:

- Кыргыз Республикасынын экономикасын көтөрүп, саясый туруктулугун каптандыра турган кесипкөйлөрдүн экинчи ала турган адистигин мурунку алган билиминин базасында жогорку билимдүүлөр үчүн 2,5 жылда, кесиптик орто билимдүүлөр үчүн 3,5 жылдык мөөнөтө угуучулар калган адистике жогорку маалыматтуу, сапаттуу билим берүү;

- Ошону менен эле катары жогорку жана атайын орто малыматтуу окуу жайларда иштеп жаткан профессор-окутуучулардын билимин кыска мөөнөтүү курстарда өркүндөтүп студенттерге сапаттуу билим берүүнү камсыз кылуу;

- Чет элдик жарандар үчүн тил үйрөнү курстарды, Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн жогорку окуу жайларга тапшыруу үчүн керек болгон тестик билимдерди өркүндөтү багытындагы даярдоо курстарын уюштуру менен абитуренттердин билим алышына көмөк көрсөтүү.