Фотогалерея
Лучшие воспоминания до пандемии


КД1 кафедрасынын окутуучулары карантин учурунда жатаканаларда жаткан студенттерден кабар алууда!!!


Эл аралык медицина факультетинин «Клиникалык дисциплиналар 1» кафедрасынын №7 онлайн (Зуум программасы аркылуу) жыйынынын баяны.


С 09.03.2020г по 13.03.2020г проходит семинар повышения квалификации преподавателей высшей школы по программе «Развитие педагогической деятельности педагога.


Виртуалдык клиникада «КД1» кафедрасынын окутуучусу С. О. Турдалиев ички оорулар 1 практикалык сабак учурунда 3-курсунун студенттери менен журок кан тамыр системасы жана дем алуу системасынын пропедевтикалык пальпация,перкуссия жана аускультация кондумдорун уйронуудо.


201-2019-окуу жылына карата 05-сентябрь куну Эл аралык медицина факультетинин «КД1» кафедрасынын кезектеги жыйыны болуп отту. Жыйында каралуучу маселелер:

1. Мугалимдер менен кафедранын нооботторун , ачык сабак , оз ара сабака катышуу графиктерин тузуу.

2. Жекече окуу-иш пландарын толтуруу.

3. Сабакта студенттерге берилуучу тесттер, учурдук, аралык, жыйынтык текшерууго баалоо каражаттарын тузуу.


2019-окуу жылынын 18-сентябрь кунун Факультеттик жыйын болуп отту. Каралуучу маселелер: 1. Организациялык окуу процесси 2018-2019 окуу жылы. 2. Ош МУнун жаны окумуштуулар кенешинин курамынын мучосун шайлоо.


Эл аралык медицина факультетин окутуучулары SeGa group (АКШ) , NAMA фонду (Малайзия) жана жергилик « θнүккθн Келечек Жаштары» коомдук фонду менен биргеликте мугалимдерди θстүрүүгθ, θнүктүрүүгθ багытталган эл аралык ROOTS программасынын негизинде 08.09.18- 29.09.18 θткθрүлүп жаткан тренинге катышууда. Тренингдин программасында окутуунун жаны усулдары, студент борборлоштурулган окутуунун негиздери жана окутуунун күтүлүүчү натыйжаларын аныктоодогу принциптер камтылган.


2018-2019-окуу жылынын 27-28-август айларында «Эл баасы » аккредитациялык агентиги тарабынан «оздук баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо» программасы боюнча уюштурулган семинарга Клиникалык дисциплиналар 1 кафедрасынын окутуучулары да катышып сертификаттарга ээ болушту.


Илимий конференцияда аспираттардын доклады


Студенттик-илимий конференцияда 2016ж


3инл16А группасынын "Основы клинических навыков" сабагында


Виртуалдык клиникада окутуучу Ажимаматова Рахима Момуновна 3курстардын студенттери менен "Основы клинических навыков" сабагында.


Аспирант Эсенгелди кызы Айжамалдын : “Оптимизация диагностики и сравнительная оценка эффективности методов лечения ИТП в Кыргызской Республике” темасы боюнча 1жылдык отчетун тапшыруусу.


16.01-19.01.2018ж «ОшМУнун санариптик билим берүү чөйрөсүн колдонуу менен сапаттуу билим алуу жана билим берүүнү уюштуруу» деген семинардагы баяндамаларды өздөштүрүүдө. Темалары: 1. ОшМУнун учурдагы маалыматтык-коммуникациялык инфраструктурасы жана жаңы мумкунчулуктор жөнүндө. 2. AVN ИСтин программалары жана отчеттору менен иштөө. 3. Сапаттуу тесттерди түзүү жана тестирлөөнү уюштуруу.Электрондук окуулуктарды түзүү. 4. Интерактивдүү доска жана заманбап мультимедиялык технологияларды колдонуу менен сабак отуу.Учурдагы кафедралык чогулуш.Тема «I жарым жылдык отчетту тапшыруу»