Воспитательная работа кафедры

«Коомдук саламаттык жана саламаттыкты сактоо» кафедрасынын окутуучулары ноомотко туруп кафедрага болунгон жатаканага ар жума барып студенттердин жашоо шарты менен таанышып, козомолдоп келет.

Аты-жөнү

Кафедра

Датасы

1

Абдимомунова Б.Т.

Саламаттык жана саламаттыкты сактоо

16.11.18

2

Сатыбалдиева А.Т.

Саламаттык жана саламаттыкты сактоо

19.11.18.

3

Жанадилова Г.Ж.

Саламаттык жана саламаттыкты сактоо

23.11.18.

4

Маматкулова Н.М

Саламаттык жана саламаттыкты сактоо

29.11.18

5

Кадыров С.

Саламаттык жана саламаттыкты сактоо

03.12.18

6

Акжолтоева А.А.

Саламаттык жана саламаттыкты сактоо

12.12.18

7

Нуралиев А.

Саламаттык жана саламаттыкты сактоо

18.12.18

8

Сатыбалдиев М.

Саламаттык жана саламаттыкты сактоо

24.12.18

9

Абдималик к Н.

Саламаттык жана саламаттыкты сактоо

29.12.18


Ош МУнун эл аралык медицина факультетинин кураторлору 2018-2019-окуу жылына үчүн жатакананын козомол болуу графиги:

Аты-жөнү

кафедра

датасы

1

Абдимомунова Б.Т.

Саламаттык жана саламаттыкты сактоо

16.11.18

2

Сатыбалдиева А.Т.

Саламаттык жана саламаттыкты сактоо

19.11.18.

3

Жанадилова Г.Ж.

Саламаттык жана саламаттыкты сактоо

23.11.18.

4

Маматкулова Н.М

Саламаттык жана саламаттыкты сактоо

29.11.18

5

Кадыров С.

Саламаттык жана саламаттыкты сактоо

03.12.18

6

Акжолтоева А.А.

Саламаттык жана саламаттыкты сактоо

12.12.18

7

Нуралиев А.

Саламаттык жана саламаттыкты сактоо

18.12.18

8

Сатыбалдиев М.

Саламаттык жана саламаттыкты сактоо

24.12.18

9

Абдималик к Н.

Саламаттык жана саламаттыкты сактоо

29.12.18

Эскертүү: Ар бир окутуучу кечки саат 18.00дө барып студенттердин менен жолугушуу жана вахтадагы журналга жатаканадагы студенттердин жашоосу жөнүндө жазуу!


Кураторский список за 2017-2018г

Ф.И.О. Преподавателей

Группы

1. Абдимомунова Б.

2eng-15

2. Акжолтоева А.

2eng-16

3. Жанадилова Г.

2eng-17

4. Маматкулова Н.

2eng-18

5. Сатыбалдиева А.

2eng-19


Основные задачи кафедры:

По воспитательной работе:

- активное воспитание студентов в процессе преподавания предметов кафедры;

- воспитание сознательности, трудолюбия и самостоятельности студентов;

Соблюдение нравственных и этических норм среди членов кафедры и привитие этих качеств студентам и др.