Приказы, распоряжения
Буйрук № 1416-ФХД/21 29.04.2021 алыстан окутуу ондайн формтында /


Буйрук №417-1 2021-ж 9-апрель / эпидемиологиялык кырдаалга жараша КР кесиптик орто жана жогорку окуу жайларында окуу процессин уюштуруу жонундо


ПРИКАЗ / № 1100-ФХД/21 05.04.2021 (освобожд.от занятий)29.03-02.04.21 г


Приказ №9


Приказ об освобождении от занятий преподавателей, для участия в тренинге по тестологии, который состоится в онлайн режиме


Приказ №940 / 16.10.2019 / Профильный комитет


Буйрук 32 / 13.01.2017ж.


О внесении изменений в приказы МОиН КР / Приказ №1171/1 12.09.2017


Жогорку окуу жайларынын мамлекеттик билим берүү стандарттарына жана окуу пландарына өзгөртүү киргизүү жөнүндө / Буйрук №1455/1 27.11.2017 ж.


Распоряжение 2019 г.Указание Минздрава КР от 02.02.16 г.